BIZ IMMIGRATION, PNP KINH DOANH – SASKATCHEWAN

LỰA CHỌN TỈNH BANG – PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM

DIỆN KINH DOANH

Định cư Diện Kinh Doanh Entrepreneur Immigration (EI) thuộc  chương trình Lựa chọn Tỉnh bang (PNP) của tỉnh bang SASKATCHEWAN có các đặc điểm cơ bản như sau:
 • Tạo điều kiện cho người làm kinh doanh định cư vào bang SK để xây dựng doanh nghiệp hoặc mua lại & phát triển doanh nghiệp hiện hữu.
 • Là một chương trình “tạm cư trước định cư sau”, tức là ứng viên sẽ trở thành tạm trú nhân trước (dạng lao động tạm thời – temporary worker) rồi sau đó sẽ được xin định cư sau khi khởi nghiệp thành công, ngoại trừ diện Kinh Doanh Cho Du Học Sinh.
 • Bang SK có diện Kinh doanh Trang Trại khá đặc sắc, khi cho phép Nhân công theo Chủ Trang trại, cũng như có ưu tiên cho Chủ Trang trại trẻ dưới 40.
 • Diện Kinh doanh Du Học Sinh của SK cũng khá đặc sắc, khi cho phép DHS trong thời gian học tập mà sở hữu doanh nghiệp tại SK trong ít nhất 1 năm được xin định cư theo EI. (SK có tổng cộng 3 diện BI)

 

Các diện cơ bản & điều kiện của chương trình SK-PNP-EI (ngày 28/10/2023):
1. DIỆN KINH DOANH THUẦN TÚY
Điều kiện đầu vào:
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trong 10 năm gần nhất.
 • Tổng tài sản ít nhất $500,000 CAD (cần thẩm định)
 • Tạo mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở sk, đầu tư ít nhất $300,000 CAD khi ở vùng nội ô Saskatoon hoặc $200,000 CAD khi ở vùng ngoài. Sở hữu ít nhất 33.33%.
 • Tham gia quản lý điều hành trực tiếp, thường trực
 • Tạo việc làm cho người bản xứ: 2 vị trí full-time
 • Cần tham khảo thị trường trước khi nộp EOI nếu mua lại doanh nghiệp, làm trang trại, đầu tư vùng xa)
 • Anh văn hoặc Pháp văn: không bắt buộc có bằng cấp
 • Xem Bảng tính Điểm EOI để có thêm chi tiết
2. DIỆN KINH DOANH TRANG TRẠI 
Điều kiện đầu vào:
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản trị trang trại
 • Cần phải thăm SK tìm hiểu về kinh doanh trang trại ít nhất 5 ngày
 • Tổng tài sản ít nhất $500,000 CAD (cần được thẩm định)
 • Đầu tư vào SK ít nhất $150,000 CAD mua trang trại đạt chuẩn (có điều kiện lợi nhuận tối thiểu $10,000/năm ở SK)
 • Deposit $75,000 CAD
 • Đạt 55 điểm trên Farm Owner/Operator Category Intent Grid
CHO CHỦ TRANG TRẠI TRẺ:
 • Tuổi dưới 40 khi nộp EOI
 • Tổng tài sản tối thiểu $300,000 CAD
 • Ba năm kinh nghiệm liên quan
 • Có vợ/chồng có kinh nghiệm làm việc để hỗ trợ
CHO NHÂN CÔNG TRANG TRẠI ĐI THEO
 • Có chủ trang trại đã được tỉnh bang SK lựa chọn (nominated)
 • Có tổng điểm kỹ năng tối thiểu 60 theo Bảng tính điểm cho Nhân công Trang trại SK
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong 10 năm qua với chính Người chủ đó.
 • Ngoại ngữ: Anh/Phap CLB 4
 • Không giới hạn số lượng nhân công theo chủ.
3. DIỆN KINH DOANH CHO DU HỌC SINH
Điều kiện đầu vào EOI:
 • Tối thiểu 21 tuổi
 • Có bằng cấp ít nhất 2 năm tốt nghiệp tại SK
 • Có Post-Grad Work Permit, còn hạn ít nhất 24 tháng.
 • Đã sống tại SK suốt thời gian học trên (không học on0line)
 • Ngoại ngữ: Anh/Phap 7.
 • Đã và đang sở hữu & quản lý doanh nghiệp tại SK ít nhất 1 năm trước khi nộp EOI
 • Sở hữu ít nhất 33%
 • Chứng minh được doanh nghiệp có lợi nhuận sau 1 năm hoạt động đó.
Tổng hợp: Andrew Duong (10-2023)

Nguồn: SK PNP Entrepreneur 

Bảng tính điểm EOI của SK-PNP-EI

Bảng tính điểm cho Nhân công Trang trại SK

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và khởi động dự án xin visa cho quý vị. Contact Us