Kinh doanh và cơ hội ở Canada

Theo Cục Thống Kê, trong năm 2011 Canada có 2.4 triệu doanh nghiệp đang hoạt động (mật độ trung bình 69 doanh nghiệp /1000 dân). Người Canada có quyền bắt đầu kinh doanh bất cứ lúc nào họ muốn, tại mọi nơi, với mọi ngành nghề. Các cấp chính phủ từ Liên Bang, đến Tiểu bang và Thành phố đều hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu. (Innovation, Science & Economic Development Canada)

Photo: StarupStockPhotos