Du học Công nghệ Kỹ thuật & Quản lý NÔNG NGHIỆP

CƠ BẢN

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp lâu đời, tuy nhiên, trình độ nông nghiệp  vẫn đang trong quá trình “đang phát triển”. Ngành nông nghiệp chưa thể là ngành mũi ngọn cho nền kinh tế xã hội Việt Nam (2023). Việt Nam rất cần phát triển nông nghiệp, dựa trên khoa học, kỹ thuật và tư duy đổi mới.

Canada là một nước phát triển hàng đầu Thế Giới với cả một nền nông nghiệp tiên tiến. Các trường đại học, cao đẳng của Canada có nhiều chương trình giảng dạy về nông nghiệp, cả nghiên cứu chuyên sâu lẫn quản trị, thực hành, kinh tế… rất phong phú & có giá trị thực tế cao. Giáo dục Canada có thể cung cấp thông tin và kỹ năng thực hành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực nông nghiệp.

LỢI ÍCH ĐẶC SẮC

Sinh viên từ VIệt Nam nếu chọn Canada là nơi du học về nông nghiệp sẽ chẳng những tìm kiếm được một bằng cấp chứa đựng kiến thức tiên tiến phù hợp với nhu cầu bức thiết của nước mẹ, mà còn sẽ được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi đặc sắc của Canada cho Du Học Sinh để dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm & định cư về sau. 

CÁC ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CANADA CÓ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP HAY?