LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP (AGRICULTURE TECHNOLOGY) TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP (AGRICULTURE TECHNOLOGY) TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV) bao gồm các ngành học:

  • Bachelor of Agricultural Science, Horticulture major
  • Agriculture Technology diploma
  • Bachelor of Business Administration for Agriculture Management

Ngành Công nghệ Nông nghiệp

  • Đào tạo Chứng nhận
Trong năm đầu tiên, sinh viên phải hoàn thành các yêu cầu của chứng chỉ Bảo vệ và Sản xuất Cây trồng Mùa màng hoặc chứng chỉ Sản xuất Chăn nuôi trước khi học năm thứ hai. Tất cả các khóa học từ các chứng chỉ này đều tính vào điểm tốt nghiệp.
Trong năm thứ hai, sinh viên phát triển chuyên môn bổ sung trong lĩnh vực thực hành đã chọn, tìm hiểu về thực hành nông nghiệp toàn diện bền vững và khám phá các vấn đề liên quan đến an toàn, chất lượng và an ninh thực phẩm tại trang trại. Sinh viên cũng phát triển kỹ năng viết, kinh doanh và tiếp thị bằng cách hoàn thành các môn học và dự án thực tế tại doanh nghiệp, nơi họ có thể phát triển kế hoạch kinh doanh cho một dự án nông nghiệp.
Sau khi sinh viên đã có được hai năm kinh nghiệm trong ngành, họ có thể muốn hoàn thành bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh về Quản lý Nông nghiệp để tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về lý thuyết và thực tiễn quản lý kinh doanh cũng như chuẩn bị đảm nhận vai trò lãnh đạo trong bất kỳ doanh nghiệp nông nghiệp hoặc cơ quan nông nghiệp nào.
Với sinh viên đã chọn Trồng trọt, họ có thể chọn chuyển tiếp tín chỉ sang khóa Cử nhân Khoa học Nông nghiệp bốn năm trong học kỳ thứ ba. Hoặc sinh viên có thể hoàn thành học kỳ thứ tư để lấy Chứng chỉ Công nghệ Nông nghiệp và nhập học khóa Cử nhân Khoa học Nông nghiệp trong học kỳ năm, sau khi hoàn thành các khóa học đầu vào về Sinh học và Thống kê.

 

KHUYẾN NGHỊ

Ứng viên bị dị ứng với bụi, phấn hoa hoặc lông động vật nên thận trọng khi tham gia chương trình này. Sinh viên  phải có mong muốn thực hành mạnh mẽ với thực vật hoặc động vật và sẵn sàng làm việc bên ngoài, thường là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khuyến nghị nên có điều kiện thể chất hợp lý vì học sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến đứng, nâng, cúi và xoay người.

Sinh viên được kỳ vọng có khả năng sử dụng máy tính. Điều này có nghĩa là biết cách chạy các chương trình từ môi trường Windows và có các kỹ năng cơ bản về internet, xử lý văn bản và bảng tính. Những người không có những kỹ năng này nên tham gia khóa học cơ bản về máy tính trước khi bắt đầu học về nông nghiệp.

Những sinh viên không tham gia các khóa học đầu vào bắt buộc có thể lấy thông tin từ UFV về các khóa học dự bị. Những sinh viên lớn tuổi chưa có sự chuẩn bị gần đây nên tham khảo ý kiến của Khoa Nông nghiệp về các khóa bồi dưỡng về toán, sinh học, kỹ năng đọc và học tập, v.v. trước ngày bắt đầu chương trình.

Sinh viên phải có phương tiện đi lại riêng và quần áo phù hợp, bao gồm cả giày bảo hộ mũi thép, đồng thời phải tham gia đào tạo tại chỗ tại trang trại/địa điểm kinh doanh chủ nhà mà không phải trả thù lao. Để đủ điều kiện được đào tạo tại chỗ (thực hành), sinh viên phải đăng ký tham gia chương trình toàn thời gian, đạt điểm yêu cầu tối thiểu trong tất cả các môn học của học kỳ hiện tại.

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Yêu cầu đầu vào

  • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
  • Hoàn thành các môn học lớp 11 gồm Toán học, một trong các môn Khoa học (Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái Đất, Vật lý)
  • Đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh
  • Nộp bộ sản phẩm và/hoặc được phỏng vấn

Kỳ nhập học

Các khóa học được bắt đầu vào học kỳ mùa thu và mùa đông.

Thời lượng chương trình

Những sinh viên muốn hoàn thành trong thời gian tối thiểu (hai năm) nên bắt đầu vào tháng Chín. Ngoài ra, sinh viên có thể bắt đầu khóa học vào tháng 1, nhưng do yêu cầu về trình tự, sinh viên có thể phải học một số khóa học với tư cách là sinh viên bán thời gian trong hai học kỳ bổ sung. Vui lòng tham khảo ý kiến của Khoa Nông nghiệp để biết thêm chi tiết.

Địa điểm học tập

Trong học kỳ Mùa thu, tất cả các khóa học đều diễn ra tại khuôn viên Canada Education Park (CEP) trong 15 tuần. Các khóa học trong học kỳ Mùa đông diễn ra tại cơ sở CEP trong 12 tuần, sau đó tất cả sinh viên có chứng chỉ và bằng cấp một năm đủ điều kiện sẽ hoàn thành khóa học thực hành kéo dài ba tuần (AGRI 192) tại các trang trại/doanh nghiệp được chọn trên khắp Thung lũng Fraser. Sinh viên phải có phương tiện đi lại cho các vị trí thực tập. Tất cả các buổi thực hành đều được thực hiện mà không có thù lao.

Yêu cầu của chương trình
Sinh viên tham gia các khóa học chuyên biệt để chuẩn bị cho sự nghiệp sau này. Trách nhiệm của sinh viên là đảm bảo rằng các lựa chọn khóa học đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp. Những sinh viên không đăng ký khóa học toàn thời gian nên tham khảo ý kiến ​​của Khoa Nông nghiệp trước khi đăng ký mỗi học kỳ.
Tất cả các chương trình đều yêu cầu một số công việc bắt buộc, trong đó sinh viên phải dành thời gian ở trường ngoài giờ học thông thường để thực hiện các dự án công việc thực tế lmang tính thực hành của khóa học. Đôi khi, sinh viên cũng có thể được yêu cầu tham gia vào việc thiết lập và bố trí các buổi trưng bày giáo dục về nông nghiệp cho công chúng. Sinh viên có thể được yêu cầu tham dự một số khóa học ngắn hạn về ngành công nghiệp địa phương bằng chi phí riêng của mình. Các chuyến đi thực địa của lớp là bắt buộc, trừ khi có tư vấn khác. Những hoạt động này có thể được tổ chức ngoài các lớp học theo lịch trình thường xuyên, kể cả thứ Bảy, và sinh viên có thể phải chịu một số chi phí.
 
Yêu cầu tốt nghiệp
Để đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành chương trình Chứng chỉ Công nghệ Nông nghiệp với điểm trung bình tối thiểu là 2,00 và đạt điểm tối thiểu trong tất cả các môn học.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi
 

Nguồn: University of Fraser Valle