QUẢN TRỊ KINH DOANH VỀ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

QUẢN TRỊ KINH DOANH VỀ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP (Bachelor of Business Administration for Agriculture Management) TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV):

  • Văn bằng: Cử nhân
  • BBA về Quản lý Nông nghiệp cung cấp cho các cá nhân khả năng tận dụng việc học trước đây của họ (bằng Chứng chỉ Công nghệ Nông nghiệp) và nâng cao việc học trước đó với các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết và thực hành quản lý kinh doanh. Học sinh phải hoàn thành các khóa học chuyển tiếp trước khi bắt đầu Học kỳ V.

Yêu cầu đầu vào
  • Hoàn thành Chứng chỉ Công nghệ Nông nghiệp UFV với điểm trung bình tối thiểu là 2,67 (điểm B) hoặc bằng tốt nghiệp hai năm tương đương về nông nghiệp
  • Hai năm kinh nghiệm làm việc.
  • Đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh

KHUYẾN NGHỊ

Ứng viên bị dị ứng với bụi, phấn hoa hoặc lông động vật nên thận trọng khi tham gia chương trình này. Sinh viên  phải có mong muốn thực hành mạnh mẽ với thực vật hoặc động vật và sẵn sàng làm việc bên ngoài, thường là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khuyến nghị nên có điều kiện thể chất hợp lý vì học sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến đứng, nâng, cúi và xoay người.

Sinh viên được kỳ vọng có khả năng sử dụng máy tính. Điều này có nghĩa là biết cách chạy các chương trình từ môi trường Windows và có các kỹ năng cơ bản về internet, xử lý văn bản và bảng tính. Những người không có những kỹ năng này nên tham gia khóa học cơ bản về máy tính trước khi bắt đầu học về nông nghiệp.

Những sinh viên không tham gia các khóa học đầu vào bắt buộc có thể lấy thông tin từ UFV về các khóa học dự bị. Những sinh viên lớn tuổi chưa có sự chuẩn bị gần đây nên tham khảo ý kiến của Khoa Nông nghiệp về các khóa bồi dưỡng về toán, sinh học, kỹ năng đọc và học tập, v.v. trước ngày bắt đầu chương trình.

Sinh viên phải có phương tiện đi lại riêng và quần áo phù hợp, bao gồm cả giày bảo hộ mũi thép, đồng thời phải tham gia đào tạo tại chỗ tại trang trại/địa điểm kinh doanh chủ nhà mà không phải trả thù lao. Để đủ điều kiện được đào tạo tại chỗ (thực hành), sinh viên phải đăng ký tham gia chương trình toàn thời gian, đạt điểm yêu cầu tối thiểu trong tất cả các môn học của học kỳ hiện tại.

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Kỳ nhập học

Các khóa học được bắt đầu vào học kỳ mùa thu.

Thời lượng chương trình

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh về Quản lý Nông nghiệp có thể được hoàn thành trong bốn năm học toàn thời gian, với 10 môn học mỗi năm.

Địa điểm học tập

Chương trình giảng dạy tại cơ sở Abbotsford và cơ sở Chilliwack tại Canada Education Park

Yêu cầu của chương trình
Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu chung của Khóa Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Điểm trung bình trong Học kỳ V–VIII là 2,67 để tốt nghiệp.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valle