THÀNH CÔNG VISA ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN LAO ĐỘNG TAY NGHỀ

NGUYỄN THỊ MINH • NGUYỄN LÊ QUANG

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh và anh Nguyễn Lê Quang đã được Bộ Di trú Canada cấp visa định cư diện lao động tay nghề (Skilled worker) sau một thời gian cùng đội ngũ RCIC thực hiện kế hoạch nộp hồ sơ định cư.

Tháng 10/2014, anh chị cùng hai con đã đặt chân đến đất nước Canada tươi đẹp và bắt đầu cuộc sống mới. Hiện nay, anh chị đã có sự nghiệp kinh doanh riêng và các con được học hành trong môi trường giáo dục hàng đầu của thế giới.

Một hành trình cơ hội cho những ai dám thay đổi!

2014

GIA ĐÌNH CHỊ NGUYỄN THỊ MINH, ANH NGUYỄN LÊ QUANG VÀ CÁC CON