THÀNH CÔNG VISA CANADA 2016

THÍCH PHÁP TRÍ

Xem chi tiết
Nền tảng bước đầu cho sự trao đổi phật học giữa hai địa phương tại Canada và Việt Nam
Chùa Vạn Hạnh đặt tại thành phố Victoria, tỉnh bang British Columbia của Canada chủ trì bởi Đại Đức Thích Pháp Ấn đã thành công trong việc mời Tỳ Kheo Thích Pháp Trí từ chùa Phật Học, thành phố Cần Thơ Vietnam sang Canada giảng pháp cho phật tử sống tại thành phố Victoria này.
Về việc giảng pháp, đây là một tiền lệ chưa hề có trong cộng tác giữa hai địa phương, thành phố Victoria và thành phố Cần Thơ. Về pháp lý, rất hiếm khi Bộ Di trú Canada đã cấp visa cho một vị tăng lữ đến quốc gia này giảng pháp theo đúng bản chất của công việc. Chúng tôi đã vinh dự được hỗ trợ chùa Vạn Hạnh thực hiện toàn bộ quá trình xin visa này.
Chúng tôi là đơn vị đầu tiên đã vận dụng ý nghĩa tôn giáo vào luật di trú và thuyết phục thành công chính phủ Canada đã cấp visa (work permit – dạng đặc biệt) cho thầy Thích Pháp Trí. Thông thường, phải qua quy trình xin work permit phức tạp hơn và cần nhiều thời gian hơn, hoặc chỉ xin visa du lịch (không đúng bản chất).
933 Colville Road
Victoria, British Columbia
V9A 4P4
Tel: (205) 380-9004

PHẠM NGUYỆT ÁNH

BÙI TUẤN ĐẠT

LÊ HẢI DƯƠNG

CHU DUY DƯƠNG

BÙI NGỌC THẠCH

NGUYỄN QUỐC TUẤN PHONG

NGUYỄN HOÀNG BẢO TRINH

LÊ HỒNG TÂM (nhận cho mẹ)

LƯU MIÊN LIÊN

TRẦN THỊ NẾT

TRẦN LỆ CHI

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THANH THOAN

PHAN THỊ HIẾU

LÂM MINH ÁI