SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐƯỢC LÀM VIỆC BAO NHIÊU GIỜ Ở CANADA?

Những giới hạn mới về làm việc ngoài trường học trong thời gian học tập đối với Du học sinh tại Canada.

Bộ trường Di trú Canada Marc Miller thông báo kể từ ngày 30/4/2024, sinh viên quốc tế ở Canada không được phép làm việc quá 20 giờ mỗi tuần ngoài khuôn viên trường khi đang học tập.

Theo nghiên cứu của chính phủ Canada, 8 trong 10 sinh viên quốc tế hiện làm việc hơn 20 giờ mỗi tuần.

Sinh viên được phép làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần cho đến tháng 9 năm 2024.

Dự kiến vào tháng 9 năm 2024, số giờ làm việc này sẽ tăng lên 24 giờ mỗi tuần. Ngoài ra, sinh viên vẫn có thể làm việc không giới hạn số giờ trong thời gian nghỉ và nghỉ hè.

Tổng hợp: Huệ Chi