Cải tổ Di trú Canada – DU HỌC SINH CHỈ CÒN ĐƯỢC LÀM VIỆC 20 GIỜ/ TUẦN TỪ SAU 30/4/2024

IRCC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CHO PHÉP LÀM VIỆC (OFF CAMPUS) CHO DU HỌC SINH CÒN 20 GIỜ/TUẦN, NGÀY 29/4/2024

Ngày 29/4/2024, Bộ trưởng IRCC ông Marc Miller công bố Chính sách Cho phép Du học sinh Làm việc (ngoài khuôn viên trường / off campus) chỉ còn 20 giờ/tuần. Chi tiết  như sau:

  1. Từ sau ngày 30/4/2024, Du học sinh đạt đủ tiêu chuẩn được làm việc (ngoài khuôn viên trường học) tối đa 20 giờ/ tuần, và chính sách này sẽ không có gia hạn.
  2. Mùa thu năm nay, có thể số lượng giờ làm tối đa sẽ được điều chỉnh lên 24 giờ/ tuần;
  3. Du học sinh, sinh viên đến Canada với mục đích học tập là chính, nên chính sách này sẽ giúp giới Du học sinh thực hiện mục tiêu đó;
  4. Thống kê cho thấy, Du học sinh với hoạt động làm việc song song học tập có kết quả đầu ra về học vấn thấp hơn. Do đó, chúng ta cần cân bằng giữa hai thành tố này, đảm bảo việc làm việc không gây ảnh hưởng (tiêu cực) đến việc học tập;
  5. Mục tiêu lớn là phải đảm bảo cho Du học sinh không bị ảnh hưởng học tập, vốn là mục tiêu chính yếu của họ, đồng thời tạo điều kiện cho Du học sinh kiếm thu nhập, kiếm kinh nghiệm, cũng như không bị rơi vào khó khăn tài chính khi trong quá trình học tập. Ngoài ra, chúng ta cần bảo vệ uy tín và danh tiếng của nền Du học Canada;
  6. LỊCH SỬ: Theo Luật Di trú Canada, du học sinh có đủ chuẩn được làm việc ngoài khuôn viên trường tối đa 20 giờ / tuần. Sau đại dịch covid19, Canada thiếu hụt lao động trầm trọng nên Chính phủ cho phép Du học sinh được làm việc không giới hạn nhằm bù đắp lao động thiếu hụt. Các chính sách đó khiến sự hấp dẫn của nền Du học Canada trở nên thu hút hơn bao giờ hết và lượng Du học sinh vào Canada trong những năm gần đây tăng vọt. Đến đầu nằm 2024, khi lượng nhập cư vào Canadda quá nhiều, tạo áp lực lên anh sinh xã hội và giá cả, nhất là giá nhà ở, Canada buộc phải có chính sách để khống chế, cụ thể là Chính sách Hạn Chế Tạm Cư 2024-2026 để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại. Sau đó vào tháng 3/2024, Canada ban hành Chính sách Hạn chế Quyền lợi Người phụ thuộc của Du học sinh, và Chính sách Hạn chế Giờ Làm hôm nay cũng vì mục tiêu đó.

*****

Tổng hợp, dịch: ADRT

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh, News Chính sách Du học, News Lao động tạm thời, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023

Nguồn tham khảo: Website IRCC ngày 29/4/2024