PRINCE EDWARD ISLAND – CHÍNH PHỦ KIÊN QUYẾT VỚI CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ MỚI

CẢI TỔ DI TRÚ ẢNH HƯỞNG VÙNG ATLANTIC

Báo CBC News ngày 21/5/2024

NGÀY 21/5/2024, BÁO CBC NEWS CỦA CANADA TIẾP TỤC ĐĂNG TIN VỀ TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG TRÁI CHIỀU CỦA NHIỀU NHÂN CÔNG (LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN/ TẠM THỜI) TẠI BANG PRINCE EDWARD ISLAND VÌ LO NGẠI VỀ TƯƠNG LAI ĐỊNH CƯ CỦA HỌ (SẼ BỊ HẠN CHẾ) SAU KHI CHÍNH SÁCH DI TRÚ CỦA TỈNH BANG THAY ĐỔI.

Tựa bài là “Thị trưởng Summerside e ngại sự phát triển của thành phố sẽ suy giảm với chính sách di trú mới của Bang” của tác giả Kevin Yarr.

Hiện tại, bang Prince Edward Island đã thay đổi chính sách di trú của mình (Chương trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP) theo hướng chung của toàn quốc là ưu tiên nhân lực các ngành thuộc 3 mảng (1) Chăm sóc sức khỏe, (2) Xây dựng và (3) Giáo dục Mầm non. Chính sách mới sẽ làm các nhân công đang làm việc trong các ngành khác (thực phẩm, sales, nông nghiệp…) bị mất khả năng kéo dài thời hạn làm việc và quan trọng hơn là khả năng xin định cư theo PNP.

MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý 

  1. Tháng 2/2024, bang Prince Edward Island công bố chính sách định cư PNP của mình, qua đó sẽ cắt giảm 25% tổng lượng người được lựa chọn. Thay đổi này song song với các thay đổi gần đây của Liên bang Canada theo Chương trình Cải tổ Di trú 10/2023 của Chính phủ. Thay đổi này cũng là nguyên nhân của sự chuyển hướng lựa chọn ngành nghề ưu tiên như trên. Các ngành nghề khác, bao gồm các ngành vốn được ưu tiên sau đại dịch covid19 như lương thực, giao thông, nông nghiệp…, trở nên không ưu tiên.
  2. Thị trưởng thành phố Summerside, thành phố thứ hai của bang PEI sau thủ đô Charlotteown, ông Dan Kutcher, nhận định: “Sự cắt giảm đến 25% lượng định cư mới vào đảo PEI là quá cao, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nói chung, và các ngành thực phẩm & bán lẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững tình hình theo cùng sự suy giảm”.
  3. Tình hình biểu tình của các nhân công trong ngành ăn uống và bán lẻ vẫn cón tiếp diển tại đây (bài liên quan ngày 17/5/2024), họ cho rằng các ngành nghề đều có tính quan trọng như nhau. “Rất khó để vạch ra lằn ranh giữa ngành quan trọng và không quan trọng tại tỉnh đảo này”, ông Kutcher nói;
  4.  Tuy nhiên, Thủ hiến Bang ông Dennis King cho rằng: “Sự khó khăn là có thể thấy trước, nhưng việc cải tổ là bắt buộc cho sự phát triển bền vững. Trong 2 năm qua, bang đã chọn 1,700 người mới cho ngành phục vụ & bán lẻ, và nếu các doanh nghiệp làm tốt trong việc giữ chân người lao động thì đó (con số 1,700) sẽ là một lực lượng tốt cho họ để ổn định và phát triển”. Ông còn khẳng định: “Rất nhiều người đến PEI nhằm mục tiêu được định cư, nhưng rõ ràng không phải tất cả đều được thành công, và điều đó là bình thường”.
  5. Tình hình nhà cửa tại PEI được xây dựng mới cũng được nhắc đến trong bài viết. Năm ngoái, có thêm 6,700 người mới được chọn định cư Canada thông qua chương trình PNP của bang PEI, với tỷ lệ trung bình 2.3 người/ gia đình thì ước tính bang cần phải có tổng số 2,900 căn nhà mới. Quý 1 năm 2024, có 394 căn nhà mới đã được xây. Bang ước tính sẽ cần 2,000 căn nhà mới mỗi năm để đáp ứng sự gia tăng dân số từ di trú. 

NHẬN ĐỊNH CỦA THE ANDREW DƯƠNG RCIC AND TEAM

  • Chương trinh Cải tổ Di trú Canada 10/2023 đã thể hiện tác dụng thực tế qua các tác động và phản ứng xã hội đang diễn ra tại nhiều địa phương. Các xáo trộn cũng bắt đầu dần trở lại sự ổn định, một sự ổn định mới, và đương nhiên sẽ không thể tránh được các khó khăn;
  • Thủ hiến bang PEI thể hiện sự cương quyết trong chính sách thay đổi của mình, và phát biểu của ông cho thấy lượng định cư mới đã đủ cho nền kinh tế, cụ thể là các ngành bán lẻ và phục vụ, mà không cần quá nhiều đến lực lượng tam cư (lao động ngắn hạn) nữa. Trách nhiệm bây giờ là của các doanh nghiệp, có giữ chân được người lao động (vốn do chính họ bảo trợ để có thể xin định cư) hay không;
  • Hy vọng, lợi ích của Chương trình sẽ sớm thể hiện & thể hiện nhiều hơn trong thực tế nội trong 2024 này.
  • Ghi chú: khi làm hồ sơ xin di trú Canada, ứng viên có thể chọn việc có Tư vấn Di trú hay không. Tuy nhiên, khi chọn đồng hành cùng tư vấn di trú thì ứng viên cần sử dụng Tư vấn Di trú Hợp pháp của Canada theo quy định của  Canada.
 
Dịch & thảo luận: ANDREW DUONG RCIC & TEAM
Link thông tin gốc liên quan: Báo CBC News ngày 21/5/2024