NOVA SCOTIA – DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐỊNH CƯ ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TRONG NGÀNH NHÀ HÀNG

CẢI TỔ DI TRÚ ẢNH HƯỞNG VÙNG ATLANTIC

Báo Global News ngày 22/4/2024

NGÀY 22/4/2024, BÁO GLOBAL NEWS CỦA CANADA ĐĂNG TIN VỀ TÌNH HÌNH DI TRÚ TẠI BANG NOVA SCOTIA CỦA CANADA, THEO ĐÓ, BANG TẠM NGỪNG NHẬN HỒ SƠ XIN ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC NGÀNH NHÀ HÀNG Ở CHƯƠNG TRÌNH PNP CỦA MÌNH.

Tựa bài là “NS bấm nút tạm ngừng nhận ứng viên xin định cư qua chương trình Lựa chọn Tỉnh bang thuộc ngành nhà hàng” của tác giả Venessa Wright.

Trong tháng 3 năm nay, Tỉnh nhận được 830 hồ sơ so với con số chỉ 460 của tháng 3 năm 2023. Do đó, Tỉnh đã phải ngừng nhận thêm hồ sơ mới vì sự quá tải. Bà Jenn L’Esperance, Giám đốc phòng Di trú, Bộ Lao động và di Trú bang cho biết.

MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

  1. Bà L’Esperance cho biết hàng năm Tỉnh được Liên bang phân bổ lượng người định cư thông qua Chương trình PNP của mình là 3,570 hồ sơ. Con số này sẽ được giữ nguyên (trong năm 2024), tuy vậy, lượng hồ sơ liên quan lao động trong ngành nhà hàng tăng đột biến;
  2. Bà Natasha Chesnut, Hiệp hội Nhà hàng Nova Scotia, cho biết: trong quý đầu tiên của 2024, lượng hồ sơ di trú nhận vào có đến phân nửa (1/2) là của ứng viên làm việc trong ngành này;
  3. Bà L’Esperance nói thêm: “Chương trình PNP của Tỉnh nhằm đảm bảo các doanh nghiệp có thể tìm được người phù hợp. Chúng tôi cần đảm bảo còn chỗ cho các ngành khác như chăm sóc y tế hay xây dựng…”
  4. Tỉnh bang không đề cập đến thời hạn tháo dỡ Lệnh Tạm Dừng này;

NHẬN ĐỊNH CỦA THE ANDREW DƯƠNG RCIC AND TEAM

  • Chương trình Cải tổ Di trú 10/2023 của Chính phủ Canada đã cho thấy ảnh hưởng cụ thể đến các địa phương. Thay đổi này cũng là nguyên nhân của sự chuyển hướng lựa chọn ngành nghề ưu tiên như trên. Các ngành nghề khác, bao gồm các ngành vốn được ưu tiên sau đại dịch covid19 như lương thực, giao thông, nông nghiệp…, trở nên không ưu tiên nữa. Vừa qua, bang Prince Edwad Island cũng đối diện với khó khăn phát sinh khi tuyên bố thay đổi Luật Di trú theo Liên bang, khi nhiều công nhân làm trong các ngành nghề ít ưu tiên tập hợp biểu tình kéo dài đòi quyền lợi;
  • Ghi chú: khi làm hồ sơ xin di trú Canada, ứng viên có thể chọn việc có Tư vấn Di trú hay không. Tuy nhiên, khi chọn đồng hành cùng tư vấn di trú thì ứng viên cần sử dụng Tư vấn Di trú Hợp pháp của Canada theo quy định của  Canada.
Dịch & thảo luận: ANDREW DUONG RCIC & TEAM
Link thông tin gốc liên quan: Báo Global News ngày 22/4/2024