Mở rộng Doanh nghiệp (Lớn) qua Mỹ USA

ĐỊNH CƯ MỸ

Các Chương trình Định cư Mỹ, do Liên doanh giữa các công ty di trú Mỹ – CanAm Immigration (Mỹ) – New York Immigration (Mỹ) Công ty Chúng tôi (Canada) để mang đến thêm cơ hội cho Quý khách hàng có thể thực hiện ước mơ đặt chân đến nước Mỹ – miền đất của cơ hội thịnh vượng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ

  • Định cư Mỹ – Diện Lao động phổ thông EB3 (Unskilled workers). Xem chi tiết Tuyển dụng  lao động EB3
  • Định cư Mỹ – Expand Your Business or Company to the United State. Xem chi tiết e-expansion
  • Định cư Mỹ – Chief Financial Officer (CEO) hoặc Chief Executive Officer (CFO). Xem chi tiết e-CEO-CFO.
  • Định cư Mỹ – Chamber of Commerce Member. Xem chi tiết e-chamber-of-commerce
  • Định cư Mỹ – Construction Industry. Xem chi tiết e-construction-indus
  • Định cư Mỹ – Franchise. Xem chi tiết e-franchise
  • Định cư Mỹ – Government Agencies. Xem chi tiết e-gov-agencies
  • Định cư Mỹ – Human Resources. Xem chi tiết e-Human-ressources
  • Định cư Mỹ – Import & Export. Xem chi tiết e-import-export

Background photo created by rawpixel.com – www.freepik.com