BIZ IMMIGRATION, PNP KINH DOANH – BRITISH COLUMBIA

LỰA CHỌN TỈNH BANG – PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM

DIỆN KINH DOANH

Định cư Diện Kinh Doanh Entrepreneur Immigration (EI) thuộc  chương trình Lựa chọn Tỉnh bang (PNP) của tỉnh bang British Columbia có các đặc điểm cơ bản như sau:
 • Tạo điều kiện cho người làm kinh doanh định cư vào bang BC để xây dựng doanh nghiệp có tính đổi mới và hỗ trợ kinh tế địa phương.
 • Là một chương trình “tạm cư trước định cư sau”, tức là ứng viên sẽ trở thành tạm trú nhân trước (dạng lao động tạm thời – temporary worker) rồi sau đó sẽ được xin định cư sau khi khởi nghiệp thành công.
 • Bên cạnh diện BI Thuần túy, bang BC có diện BI cho Phát triển Vùng đất mới và Mở Rộng Doanh Nghiệp Lớn qua BC khá đặc sắc (BC có tổng cộng 3 diện BI)

 

Các diện cơ bản của chương trình BC-PNP-EI (ngày 28/10/2023):
1. KINH DOANH THUẦN TÚY 
Điều kiện đầu vào:
 • Tổng tài sản ít nhất $600,000 CAD
 • Kinh nghiệp  chủ doanh nghiệp & quản trị, nếu không có kinh nghiệm quản trị thì cần có bằng cao đẳng liên quan ít nhất 2 năm
 • Anh văn hoặc Pháp văn ít nhất CLB 4
 • Nhân thân và tư cách cư trú tốt tại nơi đang cư trú
 • Có tư cách di trú hợp pháp với Canada
 • Tạo mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở BC, đầu tư ít nhất $200,000 CAD, tạo ra ít nhất một (1) việc full-time cho người bản xứ
2. KHỞI NGHIỆP TẠI CÁC VÙNG ĐẤT MỚI (PILOT – valid till March 31, 2024)
Điều kiện đầu vào:
 • Chấp nhận đầu tư, làm việc & sinh sống ở các vùng đất mới của bang BC đủ điều kiện với diện này
 • Tổng tài sản ít nhất $300,000 CAD
 • Tạo mới doanh nghiệp theo yêu cầu/ nhu cầu của địa phương (không được mua một doanh nghiệp hiện có), đầu tư ít nhất $100,000 CAD, tạo ra ít nhất một (1) việc full-time cho người bản xứ
 • Kinh nghiệp  chủ doanh nghiệp và/hoặc quản trị
 • Anh văn hoặc Pháp văn ít nhất CLB 4
 • Nhân thân và tư cách cư trú tốt tại nơi đang cư trú
 • Có tư cách di trú hợp pháp với Canada
3. MỞ RỘNG DOANH NGHIỆP ĐẾN BC (DIỆN DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC)
Diện này dành cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, muốn mở rộng đầu tư & kinh doanh vào bang BC của Canada. Các Doanh nghiệp này sẽ có thể mang theo tối đa năm (5) nhân viên chủ chốt đến BC để vận hành doanh nghiệp tại đây.
Điều kiện đầu vào:
 • Tạo mới hoặc mua lại & phát triển một doanh nghiệp hiện có tại BC, có liên quan đến doanh nghiệp gốc (Công ty Mẹ), mức đầu tư ít nhất $500,000 CAD
 • Tạo ra ít nhất 3 vị trí công việc full-time cho mỗi nhân viên chủ chốt mang vào BC (tối đa 5 nhân viên chủ chốt sẽ được mang vào BC)
Tổng hợp: Andrew Duong (10-2023)

Nguồn: BC PNP Entrepreneur

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và khởi động dự án xin visa cho quý vị. Contact Us