EXPRESS ENTRY – NGÀY 23 & 24/4/2024 MỜI 3,495 ỨNG VIÊN (French & General) #294 & #295

NGÀY 23 & 24/4/2024, MỜI 3,495 ỨNG VIÊN (General & French)

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

LIÊN TIẾP 2 NGÀY 23 VÀ 24/4/2024, THÊM 3,495 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO NỘP ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ CANADA (DIỆN LAO ĐỘNG KỸ NĂNG) THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY.

Ngày 23 & 24 tháng 4 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nhập cư IRCC ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #294 & #295 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) là 1,400 ứng viên (French/ Tiếng Pháp) và 2,095 ứng viên General. Điểm chuẩn của đợt #294 (General) này là 529 và đợt #295 (French) là 410.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Chúc mừng 3,495 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu thành công, thì ước tính sẽ có thêm khoảng 9,000 người sẽ được cấp visa định cư Canada, và trở thành thường trú nhân Canada sau 2 đợt cho phép này.
  • Tiếp theo 2 đợt liên tiếp trong cuối tháng 3 vừa qua (290 & 291), Canada mời thêm 2 đợt liên tiếp lần này, cũng cho ứng viên thuộc Tiếng Pháp và Tổng quát.
  • Express Entry là hệ thống tính điểm chuẩn và lựa chọn người định cư tại Canada, ứng viên muốn xin visa định cư có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống EE này phải thuộc vào 1 trong 3 diện như sau: Federal Skilled Workers, Canada Experience Class, Federal Skilled Trades.
  • Express Entry được coi là một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada theo các diện lao động tay nghề rất chuẩn mực. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ người nhập cư có chất lượng cao.
  • Chính phủ Canada rất quyết tâm trong việc duy trì cộng đồng và văn hóa Pháp ngữ, một trong hai ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Người biết tiếng Pháp sẽ có nhiều cơ hội hơn ở trong 5-10 năm tới.
  • Tuy vậy, hiện nay tại Canada đã có tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” cũng như người có bằng cấp cao ở nước ngoài bị over-qualified (học vấn quá tầm công việc thực). Đã có nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ Canada điều chỉnh chính sách định cư của mình sao cho tỷ lệ phân bổ lao động (theo học vấn) được cân bằng. (xem bài liên quan)
Dịch & thảo luận: Andrew Duong RCIC & Team

Nguồn: Website Bộ Di trú Canada IRCC