CHỐNG GIAN LẬN DI TRÚ – ĐOÀN LUẬT SƯ MONTREAL QUÉBEC CẢNH BÁO NẠN TƯ VẤN DI TRÚ BẤT HỢP PHÁP

CHỐNG GIAN LẬN DI TRÚ – MONTREAL QUÉBEC CẢNH BÁO TƯ VẤN BẤT HỢP PHÁP

bài viết của báo Global News

NGÀY 17/02/2024, BÁO GLOBAL NEWS CỦA CANADA CÓ ĐĂNG BÀI NÓI VỀ CẢNH BÁO CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ MONTREAL VỀ NẠN TƯ VẤN DI TRÚ BẤT HỢP PHÁP GIA TĂNG.

Bài báo có tựa đề “Luật sư giả đe dọa nền di trú, Đoàn Luật sư Montreal cảnh báo”. Sau đây là một số chi tiết đáng chú ý:

  • Đoàn Luật sư cho biết số lượng hồ sơ kiện lên Tòa án liên quan đến tư vấn di trú bất hợp pháp tăng cao trong thời gian gần đây, gần gấp ba lần, chiếm 13% tổng số vụ kiện của năm 2018 và (tăng lên) đến 39% của năm 2022.
  • Đoàn Luật sư đã tăng cường cung cấp thông tin cho công chúng về nhân diện & phân biệt tư vấn di trú thật và giả/ bất hợp pháp tại Quebec, tức những cá nhân không được Quebec cấp phép hành nghề này tại bang này.
  • Những kẻ bất hợp pháp thường có đặc điểm chung là: hẹn riêng khách hàng đến những nơi không bình thường để gặp, trao đổi rất ít bằng văn bản, đòi tiền mặt với mức giá rất cao.
  • Nhiều trường hợp là bất hợp pháp gồm các cá nhân đã từng hành nghề nhưng đã bị tước bằng ở Quebec, cá nhân làm nghề luật ở các nước khác hay vùng lãnh thổ khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA THE ANDREW DUONG RCIC & TEAM

  • Để chống gian lận di trú hiệu quả, bước đi đầu tiên có lẽ là nên làm trong sạch đội ngũ tư vấn di trú, nâng tầm tư vấn di trú hợp pháp, xóa bỏ các tư vấn di trú bất hợp pháp.
  • Bộ Di trú Canada IRCC cũng đã có nhiều khuyến cáo & hành động để chống gian lận trong lĩnh vực này, được phổ biến rộng rãi trên website chính thức của họ. Cụ thể về Tư vấn Di trú Hợp pháp, IRCC đã có hướng dẫn chính thức cho công chúng nhận diện, cũng như cách chống tư vấn bất hợp pháp là không sử dụng tư vấn bất hợp pháp cũng như cùng tố cáo tư vấn bất hợp pháp. Chi tiết tại đây.
  • Hy vọng hành động mạnh mẽ về chống tư vấn di trú bất hợp pháp của người dân Quebec cũng như Đoàn Luật sư Montreal sẽ sớm được các tỉnh bang khác toàn Canada, các cơ sở giáo dục, kinh doanh, xã hội… khác cùng ý thức thực hiện theo trong thời gian sớm nhất.
  • Canada chỉ có thể thực hiện Chương trình Cải tổ Di trú của mình một cách hiệu quả khi có thể chuẩn hóa được đội ngũ tư vấn di trú (hợp pháp) của mình, cũng như loại bỏ tư vấn bất hợp pháp, giảm thiểu gian lận trong di trú.