CANADA THÔNG BÁO – KIỂM TRA TƯ CÁCH HỢP PHÁP CỦA TƯ VẤN DI TRÚ

TƯ VẤN DI TRÚ NÀO LÀ HỢP PHÁP

Chống Gian lận Di trú

Bộ Di trú Canada IRCC công bố chính thức ĐỐI TƯỢNG LÀ TƯ VẤN DI TRÚ HỢP PHÁP Ở CANADA, gồm:
  • Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú RCIC, được quản lý bởi Đoàn Chuyên Gia TVDT Canada (College of Immigration and Citizenship Consultants)
  • Luật sư (lawyers) hoặc Công chứng viên (notaries) của các tỉnh bang, được quản lý bởi các Đoàn Luật sư của các bang. Gồm cả Trợ lý pháp lý (paralegals) của bang Ontario (duy nhất bang Ontario).
CÁC CƠ QUAN HỖ TRỢ CHỐNG GIAN LẬN DI TRÚ
  • Hải quan cửa khẩu Canada – CBSA
  • Cảnh sát Hoàng gia Canada – RCMP
  • Tòa án Liên bang – Federal Court
  • Cảnh sát các Địa phương
  • Các văn phòng công quyền

Nguồn: IRCC