YÊU CẦU NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ CỦA UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

UNIVERSITY OF FRASER VALLEY

Các khóa học tại trường UFV rất cạnh tranh hiện nay.

Để đủ điều kiện nhập học tại University of Fraser Valley với tư cách là sinh viên quốc tế, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Yêu cầu chung
 • Yêu cầu về tiếng Anh
 • Yêu cầu riêng của mỗi chương trình

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

1. Yêu cầu chung đối với học sinh Việt Nam

Bạn phải hoàn thành trình độ trung học phổ thông tương đương với lớp 12 của Canada – có Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học.

Bảng chuyển đổi sang thang điểm của trường trung học tỉnh bang British Columbia:

A

B

C+

C

C-

F

86-100%

73-85%

67-72%

60-66%

50-59%

0-49%

 
Môn học được chấp nhận từ Việt Nam
 

Toán

 • Nguyên lý học Toán 11: Toán 11 hoặc Trung cấp năm 2
 • Nguyên lý học Toán 12: Toán 12 hoặc Trung cấp năm 3

Khoa học

 • Sinh học 11: Sinh học lớp 11 hoặc Trung cấp năm 2
 • Hóa học 11: Hóa học lớp 11 hoặc Trung cấp năm 2
 • Vật lý 11: Vật lý lớp 11 hoặc Trung cấp năm 2
 • Sinh học 12: Sinh học lớp 12 hoặc Trung cấp năm 3
 • Hóa học 12: Hóa học lớp 12 hoặc Trung cấp năm 3
 • Vật lý 12: Vật lý lớp 12 hoặc Trung cấp năm 3
Môn học KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN từ Việt Nam
Tiếng Anh
 • Tiếng Anh 11
 • Tiếng Anh 12
2. Yêu cầu về tiếng Anh
UFV xem xét ba cấp độ thông thạo tiếng Anh:
 • Ở trình độ thông thạo tiếng Anh cao nhất, bạn đủ điều kiện tham gia các chương trình đại học và sau đại học của chúng tôi.
 • Nếu bạn không đáp ứng trình độ sau đại học/đại học, bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Nghiên cứu
 • Đủ điều kiện của chúng tôi. Sau khi bạn hoàn thành nó và kiểm tra lại, bạn có thể đủ điều kiện để học đại học hoặc sau đại học.
 • Nếu bạn không đáp ứng cấp độ Chương trình Nghiên cứu Đủ điều kiện của chúng tôi, bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình nâng cấp học thuật và tiếng Anh nền tảng cho Nghiên cứu Ngôn ngữ Anh (ELS) của chúng tôi. Sau khi bạn hoàn thành chương trình ELS, bạn có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Nghiên cứu Đủ điều kiện.
 

3. Yêu cầu riêng của mỗi chương trình

Ngoài các yêu cầu chung và yêu cầu về tiếng Anh, mỗi chương trình có các yêu cầu đầu vào cụ thể. Ví dụ: bạn có thể cần tham gia các khóa học bổ sung để nâng cao các kỹ năng toán học, khoa học hoặc các kỹ năng khác của mình. Đây có thể là một yêu cầu ngay cả khi bạn được chấp nhận vào chương trình một cách có điều kiện.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi
 

Nguồn: University of Fraser Valley