TƯ VẤN DI TRÚ HỢP PHÁP

TƯ VẤN DI TRÚ HỢP PHÁP TẠI CANADA LÀ AI?

Tư Vấn Di Trú Hợp Pháp tại Canada được luật pháp nước này quy định rõ là những người có tư cách pháp lý, tức được luật pháp công nhận, có giấy phép để có thể hành nghề trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan luật di trú Canada.

Hiện nay, có hai đối tượng chính (*) được làm nghề Tư Vấn Di Trú Hợp Pháp tại Canada, đó là đội ngũ luật sư trong nước (lawyer) và đội ngũ Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú (người RCIC). Bang Quebec có định danh riêng cho người tư vấn di trú hành nghề hợp pháp trong tỉnh bang mình, nhưng về bản chất cũng là tương tự với toàn quốc.

Từ ngày 30/6/2011 Canada thực thi Điều luật C-35 Bổ Sung Luật Di Trú, đã định danh một ngành nghề mới cho thị trường lao động Canada, đó là nghề tư vấn di trú (immigration consultant occupation). Chức danh cho người hành nghề này gọi là Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC) hay Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada (RCIC). Từ đó, Canada và các ứng viên xin di trú Canada khắp toàn cầu đã có thêm những nhà tư vấn chuyên nghiệp. Sự kiện này đã kịp thời thỏa mãn nhu cầu thực tế là xã hội Canada cần có thêm những người tư vấn di trú hợp pháp, bài bản bên cạnh các luật sư trong nước, để góp phần lành mạnh hóa và chuyên nghiệp hóa thị trường di trú. 

Nhìn lại trước thời điểm 30/6/2011 thì tại Canada chưa có định danh nghề nghiệp Tư vấn Di trú chính thức, đa số làm tư vấn trong lĩnh vực này là các luật sư nội địa hoặc các đối tượng tư vấn tự do khác. Do tình trạng thị trường di trú di trú Canada phức tạp, lại có tầm ảnh hưởng khắp thế giới, sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn tự do khiến diễn biến ngày càng mất kiểm soát, nên chính phủ Canada cần hành động để chỉnh đốn lại thị trường tư vấn di trú. Luật hóa nghề tư vấn di trú là một phần của chính sách ổn định thị trường tư vấn di trú của Canada bên cạnh các hành động dứt khoát hơn chống lại hành vi bất hợp pháp. Thị trường di trú đã có thêm một đội ngũ tư vấn hợp pháp, có chuyên môn và đạo đức cao, có tầm bao quát rộng hơn, đó chính là đội ngũ Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú RCIC

TƯ VẤN DI TRÚ HỢP PHÁP QUAN TRỌNG RA SAO?

Di trú là một vấn đề hệ trọng, đại sự, mang lại lợi ích lớn cho một cá nhân hay cả một gia đình, nên phải được thực hiện một cách nghiêm túc bởi các bên liên quan. Yếu tố thành công do may mắn như ngày xưa gần như không còn nữa, nhất là trong thời đại này khi cạnh tranh giữa các ứng viên (khách hàng) đã rất mạnh mẽ từ khắp toàn cầu. Số lượng người muốn di trú càng tăng trong khi nhu cầu tiếp nhận của các quốc gia vẫn hữu hạn, khiến các chính phủ phải tìm cách hạn chế đầu vào, tạo nên độ phức tạp của luật yêu cầu chất lượng ứng viên ngày càng cao.

Chỉ những ứng viên có đủ năng lực, đủ quyết tâm và có một định hướng tốt mới có thể thành công. Hồ sơ di trú thì cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu đến cuối mới hy vọng cạnh tranh thành công. Sự chuẩn bị này đòi hỏi sự thấu hiểu chính xác năng lực của ứng viên để đảm bảo sự đầy đủ. Sự chuẩn bị này đòi hỏi sự thấu hiểu bản chất luật, các quy định, quy trình di trú để thể hiện tốt nhất, tối đa hóa các lợi thế. Sự chuẩn bị này cũng phải tuân thủ theo luật lệ một cách nghiêm túc, tránh sai sót.

Luật khẳng định các Ứng viên hoàn toàn có thể tự thực hiện hồ sơ di trú của mình, nhưng khi ứng viên không thể tự thực hiện hồ sơ để đáp ứng các quy định trên một cách toàn diện, Người Tư Vấn sẽ thể hiện vai trò hỗ trợ thực hiện các chuẩn bị đó.

Người tư vấn di trú Hợp Pháp sẽ luôn có các tố chất khác biệt so với mọi đối tượng tư vấn tự do khác bên cạnh tính hợp pháp của mình, đó là năng lực kiến thức về luật di trú, tình hình di trú, điều kiện tiếp cận thực tế… Do vấn đề di trú có tính quan trọng cao, ứng viên nên sáng suốt trong lựa chọn tư vấn di trú cho mình để có thể có được thành công bền vững.

TƯ VẤN DI TRÚ HỢP PHÁP CÓ VAI TRÒ CỐT LÕI GÌ?

Hỗ trợ Khách hàng: Tư Vấn Di Trú (nói chung) sẽ có trách nhiệm cốt lõi là hỗ trợ Khách hàng của mình thực hiện hồ sơ xin visa di trú một cách tốt nhất, dựa trên năng lực thật của ứng viên làm cho hồ sơ xin visa có khả năng thành công cao nhất. Tư Vấn Di Trú Hợp Pháp có các tố chất khác biệt về pháp lý, kiến thức, tư cách, đạo đức như trên, cũng như tư cách đại diện thân chủ/ khách hàng hợp pháp trước pháp luật.  

Tuân thủ pháp luật: Tư Vấn Di Trú (hợp pháp) là những người có tư cách hợp pháp, nên song song với việc hỗ trợ khách hàng, họ cũng phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, bảo vệ pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Vai trò giúp ứng viên hiểu luật và tuân thủ luật cũng là một vai trò quan trọng của Tư Vấn Di Trú Hợp pháp.

Trong một kế hoạch di trú, Người Tư Vấn di trú cùng với Khách Hàng là hai nhân tố cốt lõi quyết định sự thành công cuối cùng của hồ sơ xin visa. Vai trò của ứng viên là phải cung cấp được thông tin & giấy tờ chứng minh năng lực của mình, và vai trò của Người Tư Vấn là thể hiện năng lực đó của ứng viên vào hồ sơ một cách tốt nhất. Thiếu sự cung cấp thông tin & giấy tờ tốt sẽ không thực hiện được. Khách hàng có năng lực tốt nhưng không biết chứng minh năng lực đó thì sẽ có Người Tư Vấn hỗ trợ thực hiện.

Nếu muốn thành công trong di trú, đòi hỏi ứng viên/khách hàng và Người Tư Vấn phải cùng ý thức được vai trò quyết định của cả hai trong các dự án di trú, và phải cùng tôn trọng vai trò của nhau.

TƯ CÁCH & HÌNH ẢNH NỔI BẬT GÌ CÓ Ở TƯ VẤN DI TRÚ HỢP PHÁP?

Một cách cơ bản, Tư Vấn Di Trú Hợp Pháp là người được phép tư vấn di trú tại Canada gồm 1 trong 2 đối tượng nêu trên (*) VÀ họ làm việc một cách hợp pháp. Hiện tại thực tế đang tồn tại song song hai thành phần tư vấn di trú, hợp pháp và không hợp pháp. Sự hợp pháp hóa nghề Tư vấn Di trú tại Canada từ năm 2011 là hợp lý, và cũng cần thêm thời gian cho công chúng nhận thức rõ ý nghĩa cũng như vai trò của đội ngũ hành nghề này trước khi người hợp pháp có thể thay thế hoàn toàn các đối tượng tư vấn tự do hay còn gọi là tư vấn không hợp pháp.

Tư Vấn Di Trú hợp pháp là những người được pháp luật quản lý, điều chỉnh nên họ cần có kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tư cách hợp pháp và kinh nghiệm thực tế phù hợp. Đặc biệt Tư Vấn Di Trú hợp pháp có thể đại diện cho Bạn để công khai hỗ trợ bạn mọi việc liên quan di trú, bao gồm tư cách làm việc với các chính phủ. Bạn sẽ không phải tự mình đối diện các khó khăn pháp lý hay trở ngại văn hóa trong suốt quá trình mà luôn có người hỗ trợ & làm thay một cách chính thức.

Do đó, luật pháp Canada luôn khẳng định ứng viên hoàn toàn có thể tự làm & tự nộp hồ xin di trú Canada, cũng như tự đại diện cho bản thân làm việc với chính phủ mà không bắt buộc phải có Tư Vấn Di Trú. Tuy nhiên, nếu ứng viên có như cầu có người Tư Vấn Di Trú, luật pháp khuyến cáo ứng viên nên sử dụng Tư Vấn Di Trú hợp pháp để đàm bảo chất lượng hồ sơ cũng như để góp phần tuân thủ pháp luật.

20 TIPS CẦN CHÚ Ý ĐỂ PHÒNG NGỪA GIAN DỐI, LỪA ĐẢO TRONG DI TRÚ CANADA

  • Xin ghi chú rằng ICCRC hiện không có thẩm quyền điều chỉnh các nhà tư vấn di trú/ nhập cư không giấy phép nhưng sẽ chia sẻ khiếu nại/ thông tin với Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Hải Quan Biên giới Canada (CBSA).
  • Nhận thức được rằng gian lận trong di trú có thể nghiêm trọng, Chính phủ Canada đã tạo một trang web với thông tin liên quan và liên kết đến các cơ quan về các báo cáo gian lận hoặc lạm dụng luật di trú. Khi có lệnh của chính phủ Canada, ICCRC sẽ chuyển thành Đoàn Chuyên Gia Tư vấn Di Trú và Quốc tịch Canada, và sẽ có thẩm quyền nộp đơn xin lệnh chống lại người hoạt động tư vấn di trú trái phép và sẽ hợp tác trực tiếp với các chính phủ nước ngoài.
XEM CHI TIẾT

Photo: Monam Pixabay-Monam-justice-law-justice-law-canada-law, Image by Gerd Altmann from Pixabay