WORLD ECONOMIC FORUM – Báo Cáo Tương Lai Việc Làm 2023 #3

BÁO CÁO TƯƠNG LAI VIỆC LÀM 2023

World Economic Forum

PHẦN 3

Top 10 kỹ năng cốt lõi:

 1. Tư duy phân tích
 2. Tư duy sáng tạo
 3. Kiên cường, linh hoạt và nhanh nhẹn;
 4. Có động lực và sự tự nhận thức;
 5. Sự tò mò và học tập suốt đời
 6. Trình độ công nghệ
 7. Độ tin cậy và sự chú ý đến từng chi tiết
 8. Sự đồng cảm và lắng nghe tích cực
 9. Khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội
 10. Kiểm soát chất lượng.

Top 10 kỹ năng đang trở nên quan trọng:

 1. Tư duy sáng tạo
 2. Tư duy phân tích.
 3. Kiến thức về công nghệ.
 4. Tự tin vào năng lực bản thân
 5. Khả năng làm việc với người khác
 6. Tính tò mò và học tập suốt đời;
 7. Khả năng phục hồi, linh hoạt và nhanh nhẹn
 8. Động lực và sự tự nhận thức.
 9. Tư duy hệ thống, AI và dữ liệu lớn,
 10. Quản lý nhân tài, định hướng dịch vụ và phục vụ khách hàng

Các kỹ năng bị đánh giá giảm dần tầm quan trọng đối với người lao động: khả năng đọc, viết và tính toán; công dân toàn cầu; khả năng xử lý giác quan; và sự khéo léo, sức bền và độ chính xác của đôi tay.

Các kỹ năng được doanh nghiệp ưu tiên đào tạo:

 1. Tư duy phân tích
 2. Tư duy sáng tạo,
 3. Khả năng sử dụng AI và dữ liệu lớn
 4. Phát triển kỹ năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội
 5. Khả năng phục hồi, linh hoạt và nhanh nhẹn
 6. Sự tò mò và học tập suốt đời

Chính sách thu hút nhân tài của doanh nghiệp:

 1. Cải thiện quy trình thăng tiến và phát triển nhân tài
 2. Đưa ra mức lương cao hơn
 3. Cung cấp đào tạo lại và nâng cao kỹ năng một cách hiệu qủa

Chiến lược phát triển lực lượng lao động của doanh nghiệp:

 1. Đào tạo và huấn luyện tại chỗ,
 2. Đào tạo nội bộ trong từng phòng/ban
 3. Tài trợ lao động học nghề
 4. Không sử dụng giải pháp đào tạo bên ngoài để ủng hộ các sáng kiến do công ty lãnh đạo.

Nguồn: WE FORUM

Tổng hợp: Huệ Chi