WORLD ECONOMIC FORUM – Báo Cáo Tương Lai Việc Làm 2023 #2

BÁO CÁO TƯƠNG LAI VIỆC LÀM 2023

World Economic Forum

PHẦN 2

Tác động của hầu hết các công nghệ đối với việc làm dự kiến sẽ là tích cực trong 5 năm tới.

  • Phân tích dữ liệu lớn, công nghệ quản lý môi trường và biến đổi khí hậu cũng như mã hóa và an ninh mạng được kỳ vọng sẽ là động lực lớn nhất cho tăng trưởng việc làm.
  • Các công nghệ nông nghiệp, nền tảng và ứng dụng kỹ thuật số, thương mại điện tử và thương mại kỹ thuật số cũng như AI đều được dự đoán có sự dịch chuyển cơ cấu việc làm trong tổ chức nhưng vẫn tạo được sự tăng trưởng
  • Hai công nghệ dự kiến sẽ chiếm mất việc làm: robot hình người và robot không hình người.

Biên giới giữa con người và máy móc đã thay đổi, với việc các doanh nghiệp đưa tự động hóa vào hoạt động của mình với tốc độ chậm hơn so với dự đoán trước đây.

  • Các tổ chức ngày nay ước tính rằng 34% tất cả các nhiệm vụ liên quan đến kinh doanh được thực hiện bằng máy móc, 66% còn lại được thực hiện bởi con người. So với ấn bản năm 2020, tốc độ tự động hóa kỳ vọng của những người tham gia khảo sát là gần một nửa (47%) trong vòng 5 năm tới.
  • Kỳ vọng của họ về tự động hóa trong tương lai là 42% nhiệm vụ kinh doanh vào năm 2027, bao gồn từ 35% khả năng lý luận và ra quyết định đến 65% khả năng xử lý thông tin và dữ liệu .
  • Trong khi kỳ vọng về sự thay thế công việc chân tay và thể chất bằng máy móc đã giảm xuống, thì khả năng lý luận, giao tiếp và phối hợp được cho là sẽ có khả năng tự động hóa cao hơn trong tương lai.

Sự kết hợp giữa các xu hướng vĩ mô và việc áp dụng công nghệ sẽ thúc đẩy tăng trưởng và suy giảm việc làm trong các lĩnh vực cụ thể:

  • Những công việc phát triển nhanh nhất so với quy mô hiện nay được thúc đẩy bởi công nghệ, số hóa và tính bền vững: Chuyên gia AI và Machine Learning đứng đầu danh sách các công việc đang phát triển nhanh, tiếp theo là Chuyên gia bền vững, Nhà phân tích doanh nghiệp và Nhà phân tích bảo mật thông tin. Kỹ sư năng lượng tái tạo và Kỹ sư hệ thống và lắp đặt năng lượng mặt trời là những công việc tăng trưởng tương đối nhanh khi các nền kinh tế chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo.
  • Các công việc suy giảm nhanh nhất so với quy mô hiện nay là do công nghệ và số hóa: Văn thư hoặc thư ký, trong đó Giao dịch viên ngân hàng và Thư ký liên quan, Thư ký dịch vụ bưu điện, Nhân viên thu ngân và Nhân viên bán vé và Thư ký nhập dữ liệu dự kiến sẽ giảm nhanh nhất.
  • Dự kiến sẽ tăng trưởng việc làm trên quy mô lớn trong giáo dục, nông nghiệp và thương mại kỹ thuật số: Việc làm trong ngành Giáo dục dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 10%, tương ứng thêm 3 triệu việc làm cho Giáo viên dạy nghề và Giáo viên giáo dục đại học và sau đại học. Việc làm dành cho các Chuyên gia nông nghiệp, đặc biệt là Người vận hành thiết bị nông nghiệp, dự kiến sẽ tăng khoảng 30%, tương đương 3 triệu việc làm. Dự báo sẽ có thêm khoảng 4 triệu việc làm hỗ trợ kỹ thuật số, chẳng hạn như Chuyên gia thương mại điện tử, Chuyên gia chuyển đổi kỹ thuật số và Chuyên gia chiến lược và tiếp thị kỹ thuật số.
  • Những suy giảm lớn nhất có thể xảy ra ở công việc hành chính và công việc truyền thống trong an ninh, nhà máy và thương mại. Dự đoán sẽ có ít hơn 26 triệu việc làm trong công việc Quản lý và Lưu trữ hồ sơ vào năm 2027, bao gồm Nhân viên thu ngân và Nhân viên bán vé; Nhân viên nhập dữ liệu, kế toán, kế toán tiền lương; và Thư ký hành chính.

(còn tiếp)

Nguồn: WE FORUM

Tổng hợp: Huệ Chi