WORLD ECONOMIC FORUM – Báo Cáo Tương Lai Việc Làm 2023 #1

BÁO CÁO TƯƠNG LAI VIỆC LÀM 2023

World Economic Forum

PHẦN 1

Hiện trạng lao động trên toàn cầu nằm 2023:

 • Xét tổng thể, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn trước đại dịch COVID-19.
 • Người lao động có trình độ học vấn cơ bản và phụ nữ phải đối mặt với khả năng có việc làm thấp hơn
 • Tiền lương thực tế đang giảm, và mối lo ngại của người lao động về chất lượng công việc đang trở thành những vấn đề nổi bật hơn

Việc áp dụng công nghệ sẽ vẫn là động lực chính cho chuyển đổi kinh doanh trong 5 năm tới.

 • Hơn 75% công ty đang tìm cách áp dụng dữ liệu lớn, điện toán đám mây và AI
 • 86% công ty mong muốn đưa các nền tảng và ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động của mình
 • Thương mại điện tử và thương mại số dự kiến sẽ được 75% doanh nghiệp áp dụng.
 • 81% công ty muốn áp dụng những công nghệ đào tạo và lao động, vào năm 2027
 • Robot, công nghệ lưu trữ và công nghệ sổ cái phân bổ được xếp hạng sử dụng thấp hơn.

Các yếu tố tác động nhiều nhất đến tăng và giảm việc làm:

 • Việc làm mới đươc thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp, việc áp dụng rộng rãi hơn các tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (Environmental, Social and Governance – ESG) và chuỗi cung ứng ngày càng được bản địa hóa
 • Sự thích ứng với biến đổi khí hậu và lợi ích nhân khẩu học ở các nền kinh tế đang phát triển cũng được đánh giá cao về khả năng tạo ra việc làm.
 • Tiến bộ công nghệ thông qua việc tăng cường áp dụng các công nghệ mới và tiên tiến cũng như tăng khả năng tiếp cận kỹ thuật số dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng việc làm
 • Ba động lực chính dẫn đến tình trạng mất việc làm dự kiến là tăng trưởng kinh tế chậm hơn, thiếu hụt nguồn cung và chi phí đầu vào tăng cao cũng như chi phí sinh hoạt của người tiêu dùng tăng cao. Các nhà tuyển dụng cũng nhận ra rằng sự chia rẽ địa chính trị ngày càng gia tăng và tác động liên tục của đại dịch COVID-19 sẽ dẫn đến sự gián đoạn thị trường lao động.

Các nhà tuyển dụng dự đoán cơ cấu thị trường lao động sẽ biến động khoảng 23% việc làm trong 5 năm tới.

 • Trong số 673 triệu dữ liệu việc làm, ước đoán sẽ tăng thêm 69 triệu việc làm mới và giảm đi 83 triệu việc làm hiện hữu (chiếm 23%). Điều này tương ứng với mức giảm ròng 14 triệu việc làm, tương đương 2% số việc làm hiện tại.
 • Tỷ lệ này biến động cao hơn trong các ngành Chuỗi cung ứng, Vận tải và Truyền thông, Giải trí và Thể thao và thấp hơn trong Sản xuất cũng như Bán lẻ và Bán buôn Hàng tiêu dùng.
 • Lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến tạo 50% việc làm mới và làm mất khoảng 25% công việc.

(còn tiếp)

Nguồn: WE FORUM

Tổng hợp: Huệ Chi