Warming Huts – Nghệ thuật kiến trúc trên băng

Warming Huts là một cuộc thi về nghệ thuật kiến trúc trên băng, quy tụ nghệ nhân từ khắp nơi trên thế giới tham gia, cũng như thu hút được sự chú ý rất nhiều từ các tạp chí uy tín quốc tế (New York Time). Bắt đầu từ năm 2009, đến nay Warming Huts đã trải qua được tám mùa.

Warming Huts 2017 được đăng cai tổ chức tại Winnipeg, Canada và hứa hẹn nhiều tác phẩm nghệ thuật kiến trúc làm say đắm lòng người.

Photo: Elsa Le