ƯU THẾ – Kết nối Phát triển Giáo dục

Tư duy giáo dục Canada chú trọng đến hoạt động nghiên cứu và giảng dạy dựa trên những triết lý giáo dục đề cao tính tự chủ cá nhân, trách nhiệm và sự hoàn thiện không ngừng.

  • Một môi trường giáo dục chú trọng vào quyền tự chủ;
  • Các lớp học được tổ chức với quy mô nhỏ, quản lý tốt và tuyển sinh có giới hạn;
  • Giáo viên là người hướng dẫn chứ không phải là người giảng dạy của sinh viên;
  • Chú trọng một cách nghiêm ngặt vào đào tạo các kỹ năng học tập thực tế;
  • Biết được các phương pháp của thành công là một thành công lớn nhất;
  • Là môi trường giáo dục trong đó trách nhiêm của mỗi cá nhân là chìa khóa của sự thành công.

Chúng tôi có cơ hội tiếp cận hai nền giáo dục Canada và Việt Nam, và đã nhận thấy tiềm năng hợp tác để phát triển giáo dục giữa hai quốc gia là rất cao và phù hợp. Cụ thể (không giới hạn):

  1. Trường học Canada có thể mở rộng về VIệt Nam để cung cấp giáo dục với chất lượng quốc tế, đặc biệt cho bậc giáo dục phổ thông và cao đẳng nghề, những mảng đang cần tại Việt Nam;
  2. Trường học Việt Nam có thể kết hợp với đối tác Canada để nâng cao chất lượng, bằng nhiều cách như: gửi giáo viên du học, nghiên cứu tại Canada, sử dụng giáo trình giảng dạy tiên tiến của Canada vào lớp học tại Việt Nam, gửi sinh viên sang Canada đào tạo chung, …;
  3. Bậc học phổ thông và cao đẳng nghề tại Việt Nam hiện rất cần áp dụng giáo trình giảng dạy tiên tiến để bức phá, ví dụ như của giáo dục Canada;

Chúng tôi đặt ra cho mình trách nhiệm kết nối, khởi đầu cộng tác, phát triển ích lợi, đặc biệt lợi ích cho học sinh, thông qua kết nối giáo dục Việt Nam và Canada. Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm này nhằm góp phần phát triển giáo dục cho hai đất nước.

Trường học, cơ sở giáo dục tại Canada muốn hợp tác, mở rộng & phát triển về Việt Nam, có thể liên hệ chúng tôi cho các kế hoạch mới.

Trường học, cơ sở giáo dục tại Việt Nam muốn hợp tác, mở rộng & phát triển qua Canada, có thể liên hệ chúng tôi cho các kế hoạch mới.