UNIVERSITY CANADA WEST

Được thành lập năm 2004, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Vancouver, Canada. Trường University Canada West là trường đại học tư thục đi đầu về việc giáo dục định hướng kinh doanh và giảng dạy chuyên sâu với chi phí đào tạo hợp lý.

✔️Các chương trình đào tạo nổi bật: Cử nhân thương mại; Cử nhân truyền thông kinh doanh; MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh); Dự bị MBA; Chương trình tiếng Anh dự bị Đại Học

♦ Trường giảng dạy với phương châm lấy sinh viên làm trọng tâm
♦ Đội ngũ giảng viên tận tình, quan tâm trải nghiệm của sinh viên, giúp đỡ sinh viên hòa nhập
♦ Sinh viên có nhiều cơ hội tham gia hoạt động nghiên cứu và các hoạt động ngoại khóa
♦ Canada West sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc trong môi trường làm việc tương lai
♦ Trường có học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc, bao gồm cả sinh viên Việt Nam

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay