UNIVERSITY CANADA WEST TUYỂN SINH 2024

UNIVERSITY CANADA WEST

Chương trình tuyển sinh 2024

University Canada West đang mở tuyển sinh cho các kỳ học năm 2024.

Kỳ nhập học: Tháng 1, 4, 7, 10

* UCW vẫn tiếp tục duy trì mức học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên Việt Nam ghi danh trước 30/9/23:

 • 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑟𝑡𝑠: 𝗖𝗔𝗗 $𝟲,𝟴𝟬𝟰/ 1 khóa/ 2 năm
 • 𝐵𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝐴𝑟𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝗖𝗔𝗗 $𝟭𝟯,𝟲𝟬𝟴/ 1 khóa/ 4 năm
 • 𝐵𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒: 𝗖𝗔𝗗 $𝟭𝟯,𝟲𝟬𝟴/ 1 khóa/ 4 năm
 • 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝗖𝗔𝗗 $𝟳,𝟬𝟬𝟬/ 1 khóa/ 2 năm

Học phí từng chuyên ngành:

 • 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑟𝑡𝑠: 𝗖𝗔𝗗 $40,635/ 1 khóa/ 2 năm
 • 𝐵𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝐴𝑟𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝗖𝗔𝗗 $80.720/ 1 khóa/ 4 năm
 • 𝐵𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒: 𝗖𝗔𝗗 $80,720/ 1 khóa/ 4 năm
 • 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝗖𝗔𝗗 $40,635/ 1 khóa/ 2 năm
DANH MỤC HỒ SƠ GHI DANH
 • Passport
 • Resume/CV
 • Bảng điểm và bằng cấp
 • Chứng chỉ tiếng anh
Lưu ý: Chứng chỉ Duolingo sẽ không được chấp thuận với các hồ sơ ghi danh sau ngày 31/7/2023
University Canada West là một Đại học định hướng công nghệ và kinh doanh sáng tạo nằm ở trung tâm của Vancouver sôi động. Được thành lập vào năm 2004, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Vancouver, Canada. Trường University Canada West là trường đại học tư thục đi đầu về việc giáo dục định hướng kinh doanh và giảng dạy chuyên sâu với chi phí đào tạo hợp lý.
UCW cung cấp nhiều chương trình tập trung vào nghề nghiệp bao gồm Cử nhân Thương mại, Cử nhân Truyền thông Kinh doanh, Cao đẳng Nghệ thuật và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Các khóa học được cung cấp tại hai cơ sở ở trung tâm thành phố Vancouver và cả trực tuyến.

Các chương trình đào tạo nổi bật: Cử nhân thương mại; Cử nhân truyền thông kinh doanh; MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh); Dự bị MBA; Chương trình tiếng Anh dự bị Đại Học

 • Trường giảng dạy với phương châm lấy sinh viên làm trọng tâm
 • Đội ngũ giảng viên tận tình, quan tâm trải nghiệm của sinh viên, giúp đỡ sinh viên hòa nhập
 • Sinh viên có nhiều cơ hội tham gia hoạt động nghiên cứu và các hoạt động ngoại khóa
 • Canada West sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc trong môi trường làm việc tương lai
 • Trường có học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc, bao gồm cả sinh viên Việt Nam