Tự nhiên & xã hội ở Canada

Canada được biết đến nhiều về khí hậu lạnh và bắng tuyết. Tuy vậy trên thực tế khí hậu Canada khá đa dạng với bốn mùa rõ rệt. Mùa hè, nhiệt độ có thể lên đến 35oC vào ban ngày và vào mùa đông nhiệt độ có thể giảm xuống đến -35oC. Nhiệt độ ôn hòa hơn vào mùa xuân và mùa thu. Trong mỗi điều kiện tự nhiên khác nhau, con người Canada có nhiều cách khác nhau để làm việc và hưởng thụ cuộc sống…