Tôn vinh Ngày Sắc dân Bản địa Canada

21/6 là ngày sắc dân bản địa Canada. Đó là dịp để tất cả người dân Canada ghi nhận và chúc mừng di sản độc đáo, các nền văn hóa đa dạng, và những cống hiến to lớn của người First Nations, Inuit and Métis.

Ngày Sắc dân bản địa cũng là dịp để mọi người ghi nhận sự kiên cường và niềm tự hào về người dân bản địa và các nền văn hóa của họ, góp phần kết nối tình hữu nghị giữa các cộng đồng.

21/6 được chọn là Ngày sắc dân bản địa bởi đó là ngày đầu tiên của mùa hè ở Canada, và cũng là ngày dài nhất trong năm, và bởi các nhóm dân bản địa, qua nhiều thế hệ, luôn kỷ niệm văn hóa và di sản của họ vào thời gian này trong năm.

Nguồn: Chính phủ Canada

Photo: NatashaG