Tin Vui – Vợ/Chồng Con Cái Người Worker Low-skilled Được Làm việc

TIN VUI CHO GIA ĐÌNH LOW-SKILLED

LAO ĐỘNG TẠM THỜI (WORKER)

  1. Đối tượng áp dụng: vợ, chồng, con cái của người lao động low-skilled (TEER 4 & 5). Trước ngày này, họ không thuộc diện được xin Giấp phép Lao động theo chồng/ vợ/ cha/ mẹ, nhưng từ bây giờ là được (TIN VUI*).

2. Quyền lợi chính:

  • Được xin Visa và Open Work Permit đến Canada cùng người Đương Đơn Chính (là low-skilled worker) để sinh sống, đoàn tụ và làm việc hợp pháp.
  • Open Work Permit là một loại Giấy phép Lao động đặc biệt có nhiều ưu điểm nhất vì sẽ cho phép làm việc không giới hạn về chủ doanh nghiệp hay ngành nghề.

3. GHI CHÚ:

  • Người xin OWP diện theo vợ/chồng/cha/mẹ có work permit diện low-skilled worker (TEER 4 & 5) cần chứng minh có đủ các yêu cầu theo luật di trú Canada cho lao động tạm thời.
  • Một số loại trừ đặc biệt về ngành nghề đươc áp dụng.

Nguồn: RCIC