TIẾNG ANH – ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CỦA DI TRÚ CANADA

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA IRCC CHO ỨNG VIÊN XIN VISA ĐỊNH CƯ CANADA

NGÀY 15/9/2023 – Bộ Di trú Canada (IRCC) đã công bố Điều kiện về tiếng Anh cho đối tượng muốn di trú đến quốc gia này. Đối tượng cụ thể ở đây là cho ứng viên muốn xin visa định cư Canada theo các diện lao động kỹ năng, tay nghề. Tóm tắt như sau:
  • Định cư Lao động Kỹ năng (Federal Skilled Worker): CLB 7
  • Định cư Kinh nghiệm Canada (CEC): CLB 7 cho TEER 0 or 1, CLB 5 cho TEER 2 or 3
  • Định cư Lao động Nghề (Federal Skilled Trades): CLB 5 (nghe & nói) và CLB 4 (đọc & viết)
 
Dịch Andrew Duong