THỰC TRẠNG DI TRÚ – HÔN NHÂN KHÔNG TRUNG THỰC

Gần đây các báo VNExpress, Tuổi trẻ,… đăng tải khá nhiều bài viết về việc kết hôn giả để định cư Mỹ.

Để giúp các bạn có góc nhìn thêm về thực trạng di trú bằng hôn nhân không trung thực, chúng tôi đã mời ông Andrew Anh Duong – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573) – chia sẻ thông tin.

Nguy cơ đối mặt về di trú – Hôn nhân không trung thực

Có đáng hay không để tiến hành Hôn nhân không trung thực?

Các bài báo liên quan:

DISCLAIMER – KHUYẾN NGHỊ

Nội dung được chia sẻ của bài viết mang ý nghĩa cung cấp thông tin tích cực và hữu ích đến đại chúng có nhu cầu di trú để tham khảo, và không phải là tư vấn di trú chính thức. Do vậy, dù nội dung có thể thiếu/ sai sót nhưng do chúng không mang tính đảm bảo cho bất kỳ kết quả áp dụng nào, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Nội dung được trích dẫn từ thông tin chính thức trên website của Tòa Án Liên Bang Canada, công khai cho mọi người truy cập. Nhận định của cá nhân người viết mang tính xây dựng, tích cực, không hướng đến cá nhân nhân vật liên quan, với mong muốn cải thiện nền di trú Canada lành mạnh văn minh.