Thời hạn của PR là bao lâu thì phải đi gia hạn lại? Điều kiện gia hạn PR là gì?

Câu hỏi: Thời hạn của PR là bao lâu thì phải đi gia hạn lại? Điều kiện gia hạn PR là gì?

Trả lời bởi ông Dương Trần Tuấn Anh, BSc, RCIC (02/01/2018)

Theo Luật Di Trú Canada thì người nước ngoài khi được cấp quyền định cư lâu dài tại Canada sẽ trở thành Thường Trú Nhân (Permanent Resident – PR). Tư cách TTN sẽ cho phép bạn được tự do sinh sống, sở hữu, lưu trú, làm việc, học hành… tại Canada như người công dân nước này (chỉ hạn chế ở một số quyền lợi hiến định khác của công dân như quyền bầu cử, quyền tự ứng cử…).

Tư cách TTN là vĩnh viễn, với điều kiện luật định về trách nhiệm của người TTN bạn phải đảm bảo. Tư cách TTN này sẽ kết thúc khi: (1) bạn không đảm bảo điều kiện trách nhiệm và bị tước tư cách TTN, hoặc (2) bạn trở thành công dân Canada, hoặc (3) bạn tự nguyện từ bỏ…

Điều kiện luật định để giữ tư cách TTN chủ yếu là thời gian lưu trú tại Canada đủ dài.

Khi được công nhận tư cách TTN, bạn sẽ được cấp thẻ TTN, gọi là thẻ PR hay thẻ xanh (vì nó màu xanh). Thẻ này có giá trị như một loại giấy tờ tùy thân cho bạn khi xuất-nhập cảnh Canada. Và cũng như mọi loại giấy tờ tùy thân khác, thẻ có thời hạn.

Khi bạn vẫn còn tư cách TTN, và thẻ TTN của bạn hết hạn, thì bạn có thể xin cấp đổi thẻ mới dễ dàng. Chi tiết có thể tham khảo thêm trên website chính phủ Canada.

Các bạn phân biệt rõ: xin thẻ mới, chứ không phải xin lại tư cách TTN/ PR.