EXPRESS ENTRY – THÊM 800 ỨNG VIÊN ĐƯỢC MỜI THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY NGÀY 11/7/2023

5,800 ỨNG VIÊN TRONG HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY

ĐƯỢC MỜI CHỈ TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 7

TÓM LƯỢC

  • Express Entry là tên một hệ thống lựa chọn ứng viên định cự Canada của Chính phủ Canada lập ra. Các ứng viên có thể được vào hệ thống hiện tại (7/2023) thuộc 3 diện lao động: (1) Kỹ năng từ ngoài Canada, (2) Tay nghề từ ngoài Canada, và (3) Kinh nghiệm trong Canada. Express Entry có thể lưu hồ sơ ứng viên, sắp xếp và lựa chọn ứng viên… trong một thời gian rất nhanh, đúng với tên của hệ thống.
  • Do đó, Express Entry không là một “diện” di trú, mà là một công cụ lựa chọn ứng viên, áp dụng cho nhiều diện di trú (hiện là 3) hiện hành của chính phủ Canada.
  • Ứng viên được vào hệ thống Express Entry cần có được các tiêu chuẩn tối thiểu.
  • Ứng viên đã vào được Express Entry và sau đó được chọn cho định cư phải vượt trội so với phần còn lại và cần cả chút may mắn.

THÊM 800 ỨNG VIÊN ĐƯỢC MỜI THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY NGÀY 11/7/2023, NÂNG TỔNG SỐ LÊN ĐẾN 5,800 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHỈ TRONG 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 7.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA

  1.  Rào cản lớn nhất của ứng viên đến từ Việt Nam khi muốn vào Express Entry là điểm Anh Văn đầu vào, hiện là IELTS 6.0 hoặc tương đương (7/2023). Chỉ cần khắc phục được chi tiết này thì các ứng viên Việt Nam sẽ có thể có ưu thế với bằng cấp và kinh nghiệm của mình.
  2. Chúc mừng 800 ứng viên được chọn hôm nay 11/7/2023, sẽ có khoảng 2000 người (tỷ lệ 2.5 người/ hồ sơ) được quyền xin định cư (PR) đến Canada sau ngày hôm nay.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong, BSc, RCIC (7-2023)

Nguồn: IRCC