THÊM DANH SÁCH 13 NƯỚC ĐƯỢC MIỄN VISA CANADA

13 quốc gia

thêm vào danh sách miễn Visa Canada

Ngày 6/6/2023 Bộ trường Nhập cư, Công dân và Tị nạn Canada công bố đưa thêm 13 quốc gia mới vào danh sách công dân các nước sẽ được miễn visa (du khách) đến Canada.

Công dân các quốc gia này sẽ được miễn visa vào Canada nếu đã từng có visa Canada trong 10 năm qua hoặc/và đang có visa Mỹ còn hiệu lực.

Đáng chú ý, có 2 quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á được nằm trong danh sách này là Thái Lan và Philippines.

Người nước ngoài được miễn visa đến Canada có rất nhiều thuận lợi khi có liên quan với quốc gia này. Bên cạnh việc có thể nhập cảnh không cần xin thị thực, họ có thể xin giấy phép học tập hay làm việc một cách đơn giản hơn. Điều đó có nghĩa công dân các quốc gia được miễn visa đến Canada sẽ có nhiều lợi thế hơn trong khả năng tiếp cận cơ hội tốt tại quốc gia văn minh giàu đẹp này.

Nguồn: Chính phủ Canada

Danh sách 13 quốc gia được miễn visa Canada cho công dân của các nước này đi du lịch đến Canada:

 1. Antigua and Barbuda
 2. Argentina
 3. Costa Rica
 4. Morocco
 5. Panama
 6. Philippines
 7. St. Kitts and Nevis
 8. St. Lucia
 9. St. Vincent and the Grenadines
 10. Seychelles
 11. Thailand
 12. Trinidad and Tobago
 13. Uruguay

Dịch và tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC

Nguồn: IRCC