Super Visa – Visa Du Khách Đặc Biệt Cho Lưu Trú Đến 2 Năm

SUPER VISA – LOẠI VISA DU KHÁCH THĂM THÂN NHÂN ĐẶC BIỆT

  • Dành cho cha mẹ, ông bà của công dân & thường trú nhân Canada;
  • Có thời hạn lâu dài, có thể đến 10 năm (tùy theo chính phủ, và còn tùy theo thời hạn passport của ứng viên);
  • Ra vào Canada nhiều lần (multiple entry);
  • Mỗi lần nhập cảnh vào Canada, được lưu trú tối đa đến 2 năm (24 tháng)
  • Với visa du khách thông thường (gồm tất cả các loại visa du lịch, thăm thân, công tác), thì thời gian lưu trú cho một lần nhập cảnh Canada chỉ tối đa 6 tháng;
  • Để kéo dài thời gian lưu trú cho một lần nhập cảnh, mọi ứng viên phải xin gia hạn (tối đa được gia hạn 1 lần);
  • Khi visa hết hạn, ứng viên cũng cần xin visa mới để có thể tiếp tục nhập cảnh Canada;

Liên hệ ngay CDICS để có thêm chi tiết về loại visa đặc biệt & lý thú này.

People photo created by pressfoto – www.freepik.com