SỰ KIỆN CDICS – Ghi lại Khai Trương Đầu Năm Mới Đinh Dậu 2017

KHAI TRƯƠNG – NĂM MỚI ĐINH DẬU 2017

Chọn mũi tên trái phải để xem album.