SỰ KIỆN CDICS – Ghi lại Khai Trương Đầu Năm Mới Ất Mùi 2015

KHAI TRƯƠNG – NĂM MỚI ẤT MÙI 2015

Chọn mũi tên trái phải để xem album