ST. THOMAS UNIVERSITY

Được thành lập năm 1910, tọa lạc tại thành phố Fredericton, tỉnh New Brunswich, Canada. St. Thomas University là trường đại học duy nhất tại Canada được ghi nhận bởi những cống hiến tuyệt vời cho ngành Nghệ thuật tự do.

✔️Các chương trình đào tạo nổi bật: Tâm lý học; Báo chí và truyền thông; Kinh doanh/kinh tế; Quan hệ quốc tế; Nhân quyền

♦ STU luôn dành mối quan tâm đặc biệt đối với công bằng xã hội và các vấn đề toàn cầu
♦ Trường là nơi được các sinh viên trên khắp thế giới chọn để học tập
♦ St. Thomas với mong muốn được học tập trong một nền giáo dục cảm hứng và độc đáo
♦ Trường được xếp thứ nhất tại Canada về việc đào tạo kỹ năng viết và tư duy biện chứng
♦ Là một trường đại học đem đến cho sinh viên những cơ hội lớn, giáo sư thân thiện và biết giúp đỡ sinh viên

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay