SELF-EMPLOYED PERSON – THAY ĐỔI TRONG XÉT DUYỆT VÀ ƯU TIÊN HƯỚNG TỚI ĐỐI TƯỢNG TÀI NĂNG NHƯ Ý NGHĨA BAN ĐẦU

Self-Empoyed Person

Người Kinh Doanh Cá Thể

Self-Employed Person (Người Kinh Doanh Cá Thể) là một diện nhập cư Canada theo Giấy phép lao động Ưu tiên miễn LMIA (mã số ưu tiên code C11), hướng đến xin định cư Permanent Resident khi được cấp 50 điểm cộng vào hệ thống Express Entry. Đối tượng chính của diện này (từ ban đầu thành lập) là giới vận động viên, nghệ sĩ tài năng, và (sau đó có thêm) giới chủ doanh nghiệp nhỏ lẻ đáp ứng điều kiện chung, bao gồm việc có mang lại nhiều lợi ích cho Canada.  

Những điều chỉnh gần đây trong hướng dẫn thực hiện công tác xét duyệt hồ sơ Self-Employed Person cho thấy Canada đang dần tiến tới chỉ lựa chọn các doanh nghiệp thời vụ và chủ doanh nghiệp làm việc thời vụ (không làm suốt năm) để cấp quy chế ưu tiên miễn LMIA (theo mã ưu tiên code C11). 

Theo ý kiến chuyên gia di trú Canada thì diện Self-Employed sẽ dần tiến đến việc chỉ tuyển chọn vận động viên thể thao (athletics) và nghệ sĩ (artists) cho quy chế ưu tiên này, theo đúng tinh thần ban đầu của nó. C11 sẽ không còn là một diện di trú khả thi cho người chủ doanh nghiệp.

Nguồn: CHÍNH PHỦ CANADA

Dịch và tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC