SELECT AVIATION COLLEGE

Select Aviation College mang đến cho sinh viên các chương trình học được thiết kế phù hợp cho sinh viên quốc tế, với các chương trình sắp xếp chỗ ở tiện ích. Phương pháp đào tạo mang tính ứng dụng, thực tiễn tạo nên môi trường sáng tạo, giúp sinh viên luôn tự hào về sự cân bằng văn hóa Canada và quốc tế. 

Các chương trình nổi bật: 

  • Chứng nhận Cao đẳng Kỹ thuật AEC (Trực thăng và Máy bay dân dụng)
  • Bằng lái Máy bay Vận tải Hàng không (ATPL)
  • Đào tạo cấu trúc Máy bay chuyên sâu 
  • Bằng phi công Thương mại

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay