“scam” dịch vụ tư vấn di trú là gì?

Hiện nay có rất nhiều các trang web của cả các Công ty và Cá nhân cung cấp tư vấn di trú đến Canada và dịch vụ nhập tịch. Một vài trong số họ là người có thẩm quyền cung cấp các dịch vụ tư vấn di trú này một cách hợp pháp theo luật Canada. Những người khác (không hợp pháp – ND) sẽ cung cấp các lời hứa không thực và nhận tiền cũng như lấy cắp thông tin cá nhân của khách hàng. Vì vậy, người sử dụng dịch vụ tư vấn di trú Canada cần phải tỉnh táo khi lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như cảnh giác các tổ chức “scam” lợi dụng hình thức này để trục lợi. Tham khảo thêm về làm thế nào nhận biết trang web scam tại đây.

Điều quan trọng là bạn cần tìm đến đơn vị tư vấn di trú hợp pháp, được Chính phủ Liên bang Canada cấp phép. Đại diện hợp pháp khách hàng là một yếu tố quan trọng cần lưu ý.  ơn vị tư vấn di trú hợp pháp có quyền đại diện hợp pháp khách hàng để làm việc trực tiếp với các cấp chính phủ xin visa nhập cư. Tư cách này được yêu cầu bởi Luật Di trú và sẽ hình thành khi Khách hàng ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có thẩm quyền (có phép hợp pháp).

Business photo created by rawpixel.com – Freepik.com