RYERSON UNIVERSITY

Được thành lập năm 1948, là một trường đại học nghiên cứu công lập có trụ sở tại Toronto, Ontario, Canada. Ryerson University là một trong những trường đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo và sở hữu một nền giáo dục tập trung đào tạo các kĩ năng nghề nghiệp.

✔️Các chương trình đào tạo nổi bật: Nghệ thuật; Truyền thông và Thiết kế; Dịch vụ cộng đồng; Khoa học kỹ thuật và Khoa học kiến trúc; Khoa học và Kinh doanh; Tiếng Anh ESL và Các chương trình học thuật chuyển tiếp

♦ Sinh viên được tích lũy kiến thức thông qua chương trình thực tập hưởng lương
♦ Sinh viên có thể mở rộng nghiên cứu của mình thông qua các lĩnh vực học tập
♦ Trường có 44,000 sinh viên đại học và sau đại học từ 146 quốc gia
♦ Sinh viên có cơ hội tiếp cận nhiều luồng tư tưởng và ý kiến khác nhau, giúp hình thành nên thế giới quan của mình
♦ Là trường có nền văn hóa năng động, nơi giáo dục và kinh nghiệm luôn song hành với nhau

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay