REMEMBRANCE DAY CANADA 11-11-2023

2023-11-11

REMEMBRANCE DAY CANADA

NGÀY TƯỞNG NHỚ ANH HÙNG ĐÃ NGÃ XUỐNG VÌ TỔ QUỐC CANADA

Ngày Remembrance Day tại Canada là ngày để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh thân mình cho đất nước Canada.

Ngày Remembrance Day đã trở thành quốc lễ tại Canada. Cơ quan công quyền, doanh nghiệp, tổ chức và trường học đều đóng cửa như một ngày lễ (holiday) chính thức.

Năm nay 2023, ngày Remembrance Day được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11.

Chúng tôi luôn biết ơn và quý trọng những sự hy sinh của cha ông bảo vệ hòa bình cho tổ quốc.