RCIC TALK – THÔNG BÁO DỜI LỊCH

Canadian Dreams Immigration – CDICS trân trọng thông báo, chương trình RCIC Talk sẽ được dời lại, sẽ bắt đầu sau ngày Lễ Giáng Sinh 2019 thay vì từ ngày 14/12/2019 như ban đầu.

Lý do để công ty có thêm thời gian chuẩn bị tốt hơn để tiêp xúc Quý khách hàng. Ngày bắt đầu mới (sau Giáng Sinh) sẽ được thông báo sớm trong vòng 72 giờ sau Thông báo này.

Chúng tôi xin lỗi Quý khách hàng về sự bất tiện (nếu có) do sự thay đổi này.

Trân trọng!

Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay