QUỸ CFLI – CANADA FUND FOR LOCAL INITIATIVES 2023 TẠI VIỆT NAM

Từ năm 1990 đến nay, Canada đã tài trợ Việt Nam gần 02 tỷ đô la Canada với hình thức viện trợ phát triển song phương trực tiếp.

Ngoài ra, Canada còn hỗ trợ cho những dự án, sáng kiến mang tính địa phương thông qua Quỹ CFLI – Canada Fund for Local Initiatives.

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI).

Các đề xuất cho dự án CFLI kéo dài trong hai năm tài chính (tháng 4 năm 2023 đến tháng 2 năm 2025) có thể được chấp nhận, tùy thuộc vào mục tiêu dự án và mức độ phức tạp của các hoạt động.

Tổng hợp: Hải Đăng

Nguồn: