Quan hệ hợp tác – Trường Manitoba Institute of Trades & Technology (MITT) và CDICS 2019

Trường Manitoba Institute of Trades & Technology (MITT) và Canadian Dreams Immigration Consulting Services – CDICS đã phát triển quan hệ hợp tác, cùng đồng hành với nhau không chỉ ở công tác tìm kiếm sinh viên thuần túy, mà còn ở công tác chăm sóc sinh viên về học tập và cuộc sống trên Canada, điều mà mọi phụ huynh tại Việt Nam mong muốn. Nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam đã được CDICS Canada và Trường Manitoba Institute of Trades & Technology (MITT) đón chào và đạt kết quả học tập tốt.

Chọn mũi tên trái phải để xem album.