Post Graduate Programs – lựa chọn sau Đại học tại Canada

Sau khi tốt nghiệp đại học các bạn sẽ có 2 lựa chọn để học lên là khóa Post Graduate và thạc sỹ. Cả hai đều là chương trình sau đại học nhưng với mục đích đào tạo khác nhau. Tại tỉnh bang Manitoba và Saskatchewan có chính sách hoàn trả lại học phí lên tới 60% và miễn bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế.

Post Graduate là chương trình được thiết kế chỉ trong thời gian tám tháng đến một năm, tương đương với 2-3 học kì, dành cho các sinh viên đã hoàn thành cao đẳng hoặc đại học, một số chương trình được thiết kế hai năm với bốn kỳ học. Chương trình postgraduate chú trọng tính thực hành và thực tiễn doanh nghiệp, tập trung đào tạo giúp sinh viên nâng cao kỹ năng và sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế, do đó rất phù hợp với sinh viên Việt Nam tốt nghiệp đại học muốn nâng cao trình độ chuyên môn để sẵn sàng bước vào môi trường làm việc.

Điều kiện theo học:
– Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học
– Sinh viên có trình độ tiếng Anh: IELTS 6.0 – 6.5

Sau khi tốt nghiệp chương trình học sau Đại học này, sinh viên có thể:
– Tiếp tục theo học lên Thạc sĩ
– Xin Post-Graduation Work Permit để được ở lại làm việc tại Canada

Chương trình Postgraduate thường bắt đầu vào kỳ học tháng 9 tại Canada. Tuy nhiên, tuỳ vào từng chuyên ngành khác nhau, chương trình tại các trường có thể được mở thêm vào tháng 1 hoặc tháng 5 hằng năm.

Du học Canada bậc sau đại học được cấp giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp
Luật pháp Canada cấp giấy phép lao động (Post-Graduation Work Permit – PGWP) cho du học sinh Canada bậc sau đại học có nguyện vọng ở lại Canada phát triển bản thân. Trong thời gian này, sinh viên có thể làm việc hợp pháp ở mọi công ty ở Canada. VớIivisa xin cùng với PGWP, sinh viên có thể ra vào Canada tự do miễn trong thời hạn PGWP còn hiệu lực. Nếu du học Canada bậc sau đại học với thời hạn 1 năm thì bạn chỉ được nhận PGWP với thời gian tương đương 1 năm.
Chương trình Post-Graduation Work Permit Program
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, sau Đại học tại Canada, sinh viên quốc tế cần phải nộp đơn xin Giấy phép làm việc theo PGWPP để được phép ở lại làm việc trong thời gian quy định. PGWP được cấp cho sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành chương trình học tối thiểu 8 tháng. Thời hạn PGWP tuỳ thuộc và không vượt quá chương trình học, tối đa lên đến 3 năm.

Điều kiện cấp Post-Graduation Work Permit

Để được cấp PGWP sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Sinh viên quốc tế phải tốt nghiệp chương trình học toàn thời gian tối thiểu 8 tháng tại Canada từ:
Hệ thống các trường Công lập: Cao đẳng, Đại học, Trường đạo tạo nghề về thương mại – công nghệ (trade/technical school), CEGEP (Quebec);
Hệ thống các trường Cao đẳng, Đại học Tư thục hoạt động dựa trên các quy định của trường công;
Hệ thống trường Trung học tư thục hoặc Cao đẳng – Đại học (tại Quebec) cung cấp các chương trình học đủ điều kiện, từ 900 giờ trở lên, được cấp các chứng chỉ Diplôme D’études Professionnelles (DEP) hoặc Attestation De Spécialisation professionnelle (ASP) sau tốt nghiệp;
Trường tư thục của Canada được uỷ quyền cấp bằng tốt nghiệp theo luật Tỉnh và chỉ dành cho các chương trình học được chính quyền tỉnh bang công nhận.
2. Sinh viên quốc tế phải nộp đơn xin PGWP trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận tốt nghiệp của trường;
3. Sinh viên quốc tế phải hoàn thành xong chương trình học và được thông báo đủ điều kiện cấp bằng Cao đẳng, Đại học hoặc Chứng chỉ từ trường;
4. Study Permit phải còn thời hạn khi nộp đơn xin PGWP.

Photo: Image courtesy of David Castillo Dominici ID-100113804 at FreeDigitalPhotos.net