PNP ALBERTA – CẬP NHẬT THÁNG 2/2024 CỦA AAIP, TẠO MỚI THS, NGỪNG AOS

THÁNG 2/2024, TỈNH BANG ALBERTA CÓ NHIỀU THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CỦA TỈNH BANG MÌNH (ALBERTA PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM), CỤ THỂ LÀ THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ALBERTA ADVANTAGE IMMIGRATION PROGRAM (AAIP), GỒM CÓ:

1/ Ngày 13/02/2024, AAIP thông báo sẽ tạo mới Diện Định Cư cho ngành Phục Vụ Du Lịch (THS – Tourism and Hospitality Stream)

  • Bắt đầu từ 01/3/2024
  • Số lượng hồ sơ tiếp nhận: có hạn
  • Chi tiết về tiêu chuẩn: sẽ thông báo vào ngày 01/3

2/ Ngày 15/02/2024, AAIP thông báo sẽ tạm dừng xét hồ sơ Diện Định Cư Cơ Hội (Alberta Opportunity Stream, AOP)

  • Hiệu lực từ ngày 15/02/2024
  • Hồ sơ AOP đã nộp trước ngày này vẫn được xét duyệt
  • Thời hạn tạm ngừng: chưa có, sẽ thông báo sau

NHẬN ĐỊNH CỦA THE ANDREW DUONG RCIC & TEAM

  • Alberta đã cho thấy các phản ứng đầu tiên của bang sau khi Bộ Di trú Canada IRCC công bố kế hoạch Định Cư Chi Tiết 2024-2026 của Liên bang vào tháng 11/2023. Theo đó, Liên bang sẽ đồng ý cho các tỉnh bang nhận số lượng người định cư thông qua các chương trình PNP là 110,000 người cho 2024, 120,000 cho 2025 và 130,000 cho 2026.
  • Chương trình PNP luôn có lợi thế riêng là có các tiêu chí định cư “dễ” hơn của Liên bang, đồng thời có nhiều lựa chọn (nhiều stream) hơn cho ứng viên, bên cạnh đó cũng mang lại nhiều lợi ích hiệu quả trực tiếp cho tỉnh bang đó.
  • Alberta có nhiều diện định cư đặc sắc trong chương trình PNP của bang mình. Alberta PNP
Dịch & thảo luận: ADRT
Link thông tin gốc liên quan: AAIP Updates