Phát triển & Đối tác CDICS – Nhóm Vietnamese RCICs thành lập FanPage từ 01/01/2021

THÔNG BÁO, VẬN HÀNH FANPAGE VIETNAMESE RCICs TỪ 01/01/2021

Nhóm Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada người gốc Việt đã cùng nhau thành lập FanPage Vietnamese RCICs để giao tiếp với công chúng.

Fanpage chuyển đổi từ Group facebook cùng tên, có từ tháng 01/2020.

Vietnamese RCICs fanpage: https://www.facebook.com/VietnameseRCICs

Từ ngày 01/01/2021, nhóm Vietnamese RCICs chính thức vận hành fanpage này như một kênh truyền thông chính thức của các RCICs trong nhóm, về các vấn đề liên quan di trú Canada.

Group facebook đổi tên thành Group Friends of Vietnamese RCICs để cho trao đổi công chúng về mọi vấn đề hữu ích khác.