Phát triển & Đối tác CDICS – Nhóm Vietnamese RCICs chính thức thành lập từ tháng 11/2019

Vào dịp Hội Nghị Chuyên Môn Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada 2019 tổ chức bởi Hiệp Hội CAPIC tại Niagara Fall, các Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada (RCIC) gốc Việt Nam đã thống nhất thành lập nhóm Vietnamese RCICs để có các hợp tác ý nghĩa cho công việc trong tương lai.

Nhóm Vietnamese RCICs bắt đầu bằng cách lập Group Facebook để bắt đầu cung cấp thông tin di trú hữu ích đến cho ứng viên Việt nam.

Feature Photo by: Pixabay-stokpic

Group photo by: Andrew Duong