Phát triển & Đối tác CDICS – Khảo sát Đào tạo & Sản xuất Trường Quang Trung 11/2015

Từ những năm 2015-2016, công ty Canadian Dreams Immigration đã có nhiều hoạt động cùng các đối tác tại Canada thực hiện mục tiêu phát triền sản phẩm mới cho ứng viên di trú tại Việt Nam, cũng như cho hợp tác & phát triển giáo dục giữa Việt Nam & Canada.

Ngày 24/11/2015, Công ty Canadian Dreams Immigration đã thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng, giảng dạy và sản xuất của trường Trung Cấp Quang Trung tại HCMC Việt Nam. Cùng tham gia khảo sát có đối tác từ Canada của Công ty CDICS.

Chuyến khảo sát tham quan đã tạo được ấn tượng cho đối tác Canada về giáo dục cao đẳng nghề Việt Nam, và ngược lại cũng trao đổi nhiều thông tin hữu ích về Canada cho phía Việt Nam, cũng như đã tạo được hạt giống cho các cộng tác phát triển giáo dục dạy nghề sau này. Đặc biệt, chuyến khảo sát đã giúp cho Canadian Dreams Immigration có được ý tưởng cho các sản phẩm mới về di trú Canada liên quan đến lao động (y tá, chăm sóc sức khỏe…) cho ứng viên Việt Nam.

Xin cảm ơn sự hỗ trợ của BGH trường Quang Trung, và hy vọng các cộng tác của hai bên sẽ sớm phát triển.

Liên hệ chúng tôi để có thêm chi tiết về Lao động Tạm thời Canada, cũng như các cơ hội hợp tác & phát triển giáo dục Việt Nam & Canada.

Chọn mũi tên trái phải để xem toàn bộ album.